betonstop

In zijn advies over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen pleit de Vlaamse Jeugdraad voor een snellere betonstop. Een betonstop in 2040 is hopeloos te laat, volgens de Jeugdraad: stoppen met het volbouwen van open ruimte mag niet doorgeschoven worden naar de volgende generatie. Volwassenen moeten nu al zuinig omspringen met onze schaarse ruimte, want kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om buiten te spelen en met vrienden op te trekken. 

 

Volwassenen, neem jullie verantwoordelijkheid

De files, u kent ze wel: elk jaar langer, elk jaar meer gevloek, elk jaar hogere economische en ecologische kosten. De oplossing van VOKA? Een oproep  met de hashtag #opnieuwmobiel voor een hold-up op de overheidsfinanciën: Vlaanderen moet niet minder dan 10,5 miljard euro investeren in bijkomende infrastructuur, vooral nieuwe wegen. 

De Vlaamse regering heeft het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Dat de regering kiest voor minder beton en meer natuur is positief, maar er zijn te weinig garanties om die beloftes tijdig waar te maken op het terrein. Dat melden Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt in een persbericht.

Waar is het actieplan? 

Tags: 

Vlaanderen staat nog maar eens met de voeten in het water. Je zou dat niet alleen een natuurramp kunnen noemen, maar ook erkennen als verkavelramp. Het is hoog tijd om ons ruimtegebruik te herschikken, zeggen Tim Vekemans en Dimitri Minten.

 

Tim Vekemans en Dimitri Minten
Wie? Architecten bij RE-ST, een bureau gespecialiseerd in ‘niet-bouwen’.
Wat? We moeten overschakelen naar een cultuur van minder bouwen. Renoveren, herbestemmen, slopen of een ruimte vrijlaten moeten altijd de eerste opties zijn.

 

‘In Vlaanderen wordt averechts beleid gevoerd ten aanzien van openbaar groen.’ Jimmy Kets

 

Als Hollander dacht ik altijd dat België zo groen was. Ik verfoeide het platte Nederland met de industrieterreinen rond de snelweg, de natuurgebieden met overal afvalbakken en afrasteringen, de planologische controledwang en de neiging om tot op de meter te bepalen waar de natuur haar gang mag gaan. Natuur voelt minder als natuur als er een hek omheen staat.


Maartje Luif, schrijfster en columniste