Borsbeekstraat

De Borsbeekstraat in Borgerhout was al een langer een zwart punt in de stad wat de luchtkwaliteit betreft, maar door de werken aan de Turnhoutsepoort is de situatie er ronduit dramatisch geworden. Elke ochtend en avond staan er lange files in de straat en die zorgen niet alleen voor verkeershinder maar ook voor nog meer uitstoot van stikstofdioxide. De bewoners van de Borsbeekstraat trekken nog maar eens aan de alarmbel...

 

 

De bewoners van de Borsbeekstraat in Borgerhout starten vandaag met eigen metingen van de luchtkwaliteit in hun straat. Voor hen scoort de stad met de invoering van de Lage Emissiezone een dikke onvoldoende.


Een twintigtal sociaal geëngageerde bewoners van de Borsbeekstraat hangen vandaag pancartes op aan de gevel waarmee ze willen duidelijk maken dat ze met opvangbuisjes de hoeveelheid schadelijke stikstofdioxidedeeltjes in hun straat gaan meten voor een periode van minstens 6 maanden.

De bewoners van de Borsbeekstraat in Borgerhout wonen in één van de meest vervuilde straten in de stad. - Foto Klaas De Scheirder

BEWONERS BORSBEEKSTRAAT VOEREN ZONDAG ACTIE 

De resultaten van Curieuze Neuzen zijn bekend. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat bijna de helft van de Antwerpse straten de gezondheidsnorm overschrijdt. De bewoners van de Borsbeekstraat in Borgerhout gaan zondag actie voeren aan De Roma. Daar krijgen alle 2.000 deelnemers de definitieve resultaten voorgesteld.