Camille Paulus

Camille Paulus (73), die tot 2008 provinciegouverneur van Antwerpen was, heeft er twaalf jaar lang alles aan gedaan om de Oosterweelverbinding door te krijgen. In het jaar 2000 verklaarde hij aan deze krant zelfs dat de Antwerpse Ring in 2005 gesloten zou zijn. Het draaide anders uit. “Eindelijk is er nu een akkoord om de Oosterweelverbinding alsnog te bouwen”, zegt Paulus vandaag. “Ik ben een heel tevreden mens, al heeft mijn jarenlange werk voor Oosterweel veel sporen nagelaten. Of ik nog met Patrick Janssens spreek? Ja, maar alleen over voetbal.”