ClientEarth

Het Brussels Gewest neemt het niet nauw met de Europese regels over luchtvervuiling. Dat zegt de milieuorganisatie Client Earth, die Brussel voor de rechter sleept.

Dat schrijven De Standaard en Le Soir woensdag.

Vijf Brusselaars dienen woensdag, gesteund door Client Earth, een klacht in bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Ze vragen aan het gerecht om het Gewest te verplichten om "een plan op te stellen tegen de luchtvervuiling dat conform is aan de Europese wetgeving", met gedetailleerde maatregelen, een tijdsverloop en een impactanalyse, klinkt het in Le Soir.

Het Brussels Gewest neemt het niet nauw met de Europese regels over luchtvervuiling. Dat zegt de milieuorganisatie Client Earth. Ze sleept Brussel voor de rechter.

 

Sinds 2008 zijn Europese lidstaten verplicht om over het hele grondgebied zones af te bakenen waar het aandeel aan zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxide en zwevende deeltjes in de lucht wordt gemeten. Voor bijvoorbeeld stikstofoxiden mogen die waarden niet hoger zijn dan 40 microgram per kubieke meter per jaar.

How much do you care?

Air pollution is an invisible killer. Poor air quality is responsible for more than 400,000 early deaths across Europe and 40,000 in the UK. In London alone, more than 9,000 early deaths are caused every year from toxic air across the capital.

Administrations around the world are failing to deal with pollution problems adequately. In Europe, many governments are failing to comply with EU limits on noxious fumes.