initiatieven

3 over zeven 
Patrick De Groote, coördinator van de Zomer van Antwerpen


Ik merk veel onvrede bij de mensen. De kloof en het wantrouwen tussen de burger en de politiek lijken groter dan ooit. Niet alleen hier, ook elders in Europa. Er zijn de grote stakingen in Frankrijk, en ook in Griekenland en Spanje blijft het rumoerig. Uit al die acties kan je afleiden dat de mensen niet meer geloven in degenen die verondersteld worden het land te leiden.