Lenora

Het historisch compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd. Burgerbeweging Lenora (Leefbare Noord Rand) is minder enthousiast. “De stad krijgt een groene zone, wij krijgen de lasten”, zegt Peter Desmaretz. Donderdag werd rond de problematiek een infoavond gehouden. Ruim 500 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen.


Het compromis tussen de Vlaamse regering en de actiegroepen over het Oosterweeldossier wordt door een grote meerderheid van de Antwerpenaren goedgekeurd.

Veel informatie viel er niet te rapen. “De bijeenkomst komt te vroeg”, zeiden districtsburgemeester Koen Palinckx en Rik Frans (beiden N-VA). “Wie dacht een klinkklaar antwoord te krijgen over de vraag hoe het tracé vanaf Luchtbal verder richting Noord zal verlopen, was er aan voor zijn moeite.”