Pierre Van Antwerpen

 

Luchtvervuilers dringen dwars door de placenta van de moeder.

 

Moeders die tijdens de zwangerschap aan luchtvervuiling worden blootgesteld, bijvoorbeeld van het verkeer, kunnen hun ongeboren kinderen opzadelen met problemen. In JAMA Pediatrics beschrijven epidemioloog Tim Nawrot van de UHasselt en zijn ploeg hoe die problemen zich ontwikkelen. Ze kunnen zich later als kwalen of zelfs een levensduurverkorting manifesteren. Het gaat om niveaus van blootstelling die volgens de Europese normen aanvaardbaar zijn.