sjoemelsoftware

Uit de voorlopige conclusies van de onderzoekscommissie dieselgate van het Europees Parlement blijkt dat de Europese Commissie en haar lidstaten al in 2004 of 2005 wisten dat dieselwagens meer uitstoten dan op papier. Dat komt doordat de testen ter goedkeuring van die wagens niet werden nageleefd. Wagens die in Vlaanderen rondrijden werden overwegend goedgekeurd in het buitenland. Bond Beter Leefmilieu vindt dat de bevoegde overheden dringend moeten optreden.

Rapport stelt dat Europese Commissie autofabrikanten eerder had moeten corrigeren


De Europese Commissie heeft jarenlang aanwijzingen genegeerd dat autofabrikanten rommelen met de uitstoot van hun dieselwagens. Dat beeld komt naar voren uit het nog vertrouwelijke feitenrelaas over het dieselschandaal. Vandaag maakt een speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement haar bevindingen openbaar.

Uitstoot 

Audi, Porsche, Opel, Mercedes en Volkswagen moeten liefst 630.000 dieselauto’s terugroepen in Europa wegens onregelmatigheden in hun uitstootpeil.

Een grootscheeps onderzoek naar emissiewaarden van dieselwagens in Duitsland bracht onregelmatigheden aan het licht bij zestien automerken, waaronder de vijf Duitse.
 

Meer inzicht, meer zalm. In 2016 blijft dat het devies van De Morgen, maar natuurlijk staan we ook even stil bij het bijna afgelopen jaar. Met woorden die beide jaren verbinden.
Die meer inzicht geven in wat gebeurt, aan het denken zetten of simpelweg leuk zijn. VANDAAG DEEL 8
'Sjoemelen', van het Duitse schummeln, klinkt gezellig, zoals 'knoeien' of 'zeuren'. Voor echt ernstig bedrog hebben we andere woorden. Fraude. Heling. Diefstal. Maar het Volkswagen-schandaal heeft ervoor gezorgd dat sjoemelen voortaan veel minder onschuldig klinkt.