Persvoorstelling Medisch Urgentieplan Sanering Antwerpse Ring ofwel MUSAR, het 0-bis tracé

ademloos filmpje: 

Persconferentie MER en MUSAR voorgesteld

Persvoorstelling Medisch Urgentieplan Sanering Antwerpse Ring ofwel MUSAR, het 0-bis tracé