Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Peter Vermeulen van Ringland is geen kandidaat om dit najaar intendant te worden voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

De Vlaamse regering heeft vijf kandidaturen ontvangen van geïnteresseerden om de overkapping te begeleiden en te realiseren. Het was CD&V die Peter Vermeulen van Ringland naar voor schoof, maar hij is daar dus niet bij.

De Antwerpse architect vindt zich te veel betrokken partij.
Vermeulen en Ringland hopen wel dat ze tot de stuurgroep van de Vlaamse overheid worden toegelaten, om een optimale overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken.

Het is een goed bewaard publiek geheim dat ook vandaag nog gevolgen heeft: vanuit Zutendaal in Limburg vertrekt een ‘smeerpijp’ naar Antwerpen. Deze pijp van ruim honderd kilometer lang eindigt aan het Lobroekdok op den Dam. Het is een staaltje van de vele nutteloze werken in België, waarvoor het eerste idee al uit de jaren 1930 stamt. Vandaag zorgt ze ervoor dat de plannen voor de Oosterweelverbinding gewijzigd moesten worden.

De Vlaamse regering wil een overkappings-intendant benoemen, die alleen maar overkappingen mag onderzoeken samen met het BAM-tracé. Dat is niet goed. Want zo valt hoogstwaarschijnlijk een volledig overkappingssysteem als Ringland of RingvanA al bij voorbaat uit, wegens niet compatibel.

De verenigde Antwerpse actiegroepen hebben een charter voor de intendant opgesteld, waarin we vragen dat niet het... BAM tracé maar een volledige overkapping centraal staat. En waarin alle tracés bekeken worden, niet alleen het BAM tracé. Daarover gaat deze petitie.

Het startschot is gegeven, we zijn vertrokken. BEL10 start vandaag met het thema mobiliteit. Onze focus luidt: "Weg met files!" Van 6u tot 10u kan je luisteren naar Xavier Taveirne en Kathleen Cools. Zij sturen een reporter erop uit om te testen hoe je al liftend op je werk geraakt. Ze bespreken slimme locatiekeuzes en bekijken of de overheid dit kan belonen. Verder kan je luisteren naar een debat tussen Roger Kesteloot van De Lijn en Bart De Groote van de NMBS.

Tags: 

Pages