Bam-tracé

Ringland is zeer blij met de samenwerkingsverklaring met overkappings-intendant Alexander D’Hooghe, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Het aangekondigde onderzoek naar de overkapping en herinrichting van de zuidelijke Ring is een grote stap vooruit, alvast voor Antwerpen-Zuid, Wilrijk, Berchem en delen van Borgerhout en Deurne. 

Opinie Ademloos en stRaten-generaal

31 mei 2016

 

Eerste stap volksraadpleging afgerond

Volgende stap, noteer in de agenda: Horta-infoavond 8 juni 2016

 

Op maandag 30 mei 2016 ontvingen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos van de dienst van de Antwerpse stadssecretaris het formulier, vermeld in artikel 207 van het Gemeentedecreet, houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging.

nvdr: voor wie nog twijfelt waarover het juist ging, zie hier wat BAM schreef op blz. 9 in haar folder in 2009 voor de volksraadpleging:

 

Mocht zo'n nieuw referendum er komen, dan zijn er dus veel handtekeningen nodig. De Antwerpenaar is in 2009 al gehoord over de Oosterweelverbinding (= het Bam-tracé), maar dat neemt niet weg dat een tweede, nieuwe volksraadpleging mogelijk is.

Pages