Bam-tracé

Peter Vermeulen van Ringland, Manu Claeys van stRaten-generaal en Wim van Hees van Ademloos.

Na maanden van relatieve rust komt er terug schot in het Antwerps mobiliteits-dossier. De aanstelling van een overkappingsintendant was een eerste stap van de overheid om hun conflictmodel in te ruilen voor een samenwerkingsverband. Voor Antwerpen is de overkapping van de ring heel belangrijk en de actiegroepen willen de burger de kans geven zijn stem uit te brengen.

 

Ringland is zeer blij met de samenwerkingsverklaring met overkappings-intendant Alexander D’Hooghe, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Het aangekondigde onderzoek naar de overkapping en herinrichting van de zuidelijke Ring is een grote stap vooruit, alvast voor Antwerpen-Zuid, Wilrijk, Berchem en delen van Borgerhout en Deurne. 

Opinie Ademloos en stRaten-generaal

31 mei 2016

 

Eerste stap volksraadpleging afgerond

Volgende stap, noteer in de agenda: Horta-infoavond 8 juni 2016

 

Op maandag 30 mei 2016 ontvingen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos van de dienst van de Antwerpse stadssecretaris het formulier, vermeld in artikel 207 van het Gemeentedecreet, houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging.

nvdr: voor wie nog twijfelt waarover het juist ging, zie hier wat BAM schreef op blz. 9 in haar folder in 2009 voor de volksraadpleging:

 

Mocht zo'n nieuw referendum er komen, dan zijn er dus veel handtekeningen nodig. De Antwerpenaar is in 2009 al gehoord over de Oosterweelverbinding (= het Bam-tracé), maar dat neemt niet weg dat een tweede, nieuwe volksraadpleging mogelijk is.

Pages