burgerparticipatie

De tijd van het primaat van de politiek lijkt voorbij. Cocreatie tussen burgers en overheid is het nieuwe buzzword. Een moderne overheid is er een die de hand reikt aan de burger, ruimte maakt voor burgerinitiatief. De actieve burger laat zich niet zomaar als passieve klant behandelen. Op zich is dit niks nieuws onder de zon. Participatie is een quasi afgedwongen recht doorheen decennia van sociale strijd en conflict van autonome bewegingen met autoritair top-down besturende overheden.