chaos

Hoe haal je 30.000 auto’s van de Ring?

 

WAT MET HET PERSONENVERKEER? 

Wegcapaciteit daalt tijdens werkzaamheden Oosterweel 

Door de werken aan Oosterweel zal de capaciteit op de Antwerpse Ring dalen met maximaal 15%. Er moeten 30.000 voertuigen van de Ring weg, anders loopt het verkeer nog veel erger in de soep dan nu. Hoe pakt de overheid dat aan?
 

WAAR KOMT HET CIJFER VAN 30.000 VANDAAN? 

Tags: 

Om de verkeerssituatie in en rond Antwerpen leefbaar te houden, moet de komende 7 jaar 1 op de 6 voertuigen uit de avondspits geweerd worden, zo staat in een rapport van de Vlaamse regering.

 

2017 is het jaar waarin de bouw van de Oosterweelverbinding eindelijk van start moet gaan om, hopelijk, te kunnen afronden in 2024. Als de werken aan de Oosterweelverbinding eind dit jaar effectief beginnen, moeten er volgens berekeningen van de Vlaamse regering ruim 30.000 voertuigen tijdens drukke momenten verdwijnen om de files beheersbaar te houden.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Analyse - Waarom de inhoud verdween, toen de dans om de macht begon

De Florentijn Niccolò Machiavelli. Zijn gedachtegoed komt weer bovendrijven in de Wetstraat.

Heersen, ten koste van alles. De afgelopen dagen ontvouwde zich een dans om de macht, waarbij de partijen in beide landsdelen op machiavellistische wijze elkaars hand zochten. De inhoudelijke campagne behoorde plotsklaps tot een ver verleden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het effect van de komende verhuizing van de MSC containertraffiek op de Antwerpse verkeerssituatie wordt op scherp gezet door Trends. De Oosterweel zal daar de eerste 8 jaar niets aan veranderen. Eindelijk een stuk degelijk beleid, vertrekkende van de bestaande structuren natuurlijk wel. Maar dit veronderstelt het afbreken van enkele heilige huisjes, daadkracht en politieke moed. Die voorwaarden ontbreken tot nu toe volledig, het afbreken van Doel daarentegen...