Crevits

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) bezwijkt onder de parlementaire druk in het Oosterweeldossier. Plots belooft ze volledige openheid over de kostprijs van de tracés. Crevits komt ook aanzetten met een studie die aantoont dat de keuze voor Oosterweel correct is verlopen.

"Dat is dan schaakmat, mannen." Met een sneer naar de oppositie maakte Bart Martens (sp.a) een einde aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement. Dit aan de vooravond van een belangrijke ministerraad over Oosterweel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vóór u wegloopt: het gaat niet over fietsen.

Deze blogpost is de sloef die ik gisteravond naar Terzake heb gegooid.

Wat voorafging: er is een probleem, er staat file.
Wat ook voorafging: het halve land ligt aan een aërosoltoestel.

Mobiliteitsexpert Willy Miermans vandaag in de krant:

“Uiteindelijk zal meer asfalt meer wagens aantrekken en zullen de files toenemen.”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering heeft beslist om het noordelijke deel van de Brusselse Ring, het deel tussen de aansluitingen met de E19 en de E40, herin te richten. Op dat traject zullen het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden. De beslissing komt er na jaren van gepalaver over het mobiliteitsprobleem op de Ring. De kostprijs van het gekozen project bedraagt 380 miljoen euro.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Elke dag opnieuw kilometerslange files op de Vlaamse autosnelwegen, en toch blijft Hilde Crevits (CD&V) immens populair. Terecht of onterecht? Verkeersexperts roemen haar daadkracht. ‘Maar Crevits is meer minister van Openbare Werken dan van Mobiliteit. Meer een doener dan een denker. De algemene visie ontbreekt.’

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

n.v.d.r. Minister Crevits herhaalt dat ze de Oosterweelverbinding wil betonneren, terwijl het nog wachten is op de MER. Ze verbetert zich wel vlug, en noemt het dan .... Maar de bedoeling lijkt ons wel duidelijk. Ze zegt ook dat er dringend een nieuwe Scheldeverbinding moet komen, maar misschien is het ook een mogelijkheid om de Scheldeverbinding die er al is, te laten gebruiken door iedereen ? M.a.w. schaf die tol af in de Liefkenshoektunnel !

Pages