democratie

Wakker op Zondag ontvangt Europarlementslid Kathleen van Brempt over de politieke actualiteit. Jamal Ben Saddik is een kickboxer met een missie. En wetstraatjournalist Ivan De Vadder treedt nu ook op voor het goede doel. En de burger vraagt en krijgt steeds meer inspraak.  Tijd voor een debat.

Voor er spades in de grond gaan moet de bevolking gehoord worden.
Bekijk de Wakker op zondag over inspraak: http://atv.be/programmas/wakker-op-zondag vanaf 27:35

De Vlaamse burgerbeweging Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering dringend werk te willen maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. De recente zesde staatshervorming - en de hiermee gepaard gaande grondwetswijziging - laat namelijk toe om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Nu zijn de gewestelijke parlementen aan de beurt: het is hun taak om uitvoeringswetgeving op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd.

Hoe de 'mening van de gewone burger' wordt ingeschakeld tegen goed geïnformeerde en deskundig gerunde actiecomités.

Mondige burgers zijn geen cadeau voor politici. Dat was altijd al zo. Vlugschriften, karikaturen en spontane opruierij zorgden wel eerder voor ontwrichting. In tijden dat de quasi onbeheersbare sociale media de publieke opinie kleuren, heb je als bestuur kennis van stratego nodig.

Tags: 

Xavier en Kathleen beginnen BEL10-dag twee met een klare uitleg over onze democratie. Bert Rymen legt uit hoe die nu precies in elkaar zit. Daarna debatteren Bart Somers en Lieven Dehandschutter over volksraadplegingen.

We kijken ook naar het buitenland. Hoe democratisch zijn België en Vlaanderen eigenlijk vergeleken met het buitenland? Ontdek het vandaag tussen 6 en 10 uur in ons ochtendblok!

Werkt onze democratie wel zoals het hoort?