fijn stof

De Commissie heeft besloten België en Bulgarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen in verband met aanhoudend hoge niveaus van stofdeeltjes, die een ernstig risico voor de volksgezondheid vormen. Ondanks de plicht die op lidstaten rust om voor goede luchtkwaliteit te zorgen, is slechte luchtkwaliteit op veel plaatsen al een aantal jaren een probleem.

Tags: 

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend dat België doorverwezen wordt naar het Europees Hof van Justitie voor de luchtvervuiling door fijn stof. 

Erik Grietens, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu, reageert: “Hoewel de situatie de afgelopen jaren gevoelig verbeterde, slagen we er nog lang niet in om de gezondheidsdoelstellingen van de WHO inzake luchtkwaliteit te halen."

Tags: 

Pages