GRUP

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zijn bereid om zich achter een afgeslankte Oosterweelverbinding te scharen in combinatie met een noordelijk haventracé voor doorgaand verkeer van en naar het Waasland. Het gaat om een verdere uitwerking van het voorstel tot compromis tussen actiegroepen en de Vlaamse overheid dat overkappingsintendant Alexander D'Hooghe onlangs op tafel legde. "Dit is een kans op een doorbraak", klinkt het in koor.

 

Tags: 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Saeftinghedok is onwettig. Dat oordeelde Het Europees Hof van Justitie. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan is natuur-compensatie voorzien, maar volgens het hof primeert het behouden van bestaande natuur altijd op het creëren van nieuwe natuur. Volgens actiegroep Doel 2020 is het nu echt over en uit met het Saeftinghedok.

 

Tags: 

U wilt als Vlaams minister wetgeving invoeren die ervoor zorgt dat het een beetje rapper vooruitgaat, vooral die infrastructuur projecten. Maar wat te doen als blijkt dat uw wetgeving tegen de grondwet ingaat? Het antwoord van de Vlaamse- en ook nationale politiek: blijven proberen. Dat is zowat samengevat de vaudeville die aan de gang is met de zogenaamde Bestuurlijke Lus.

Tags: 

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
18 juni 2014

BAM misleidt deelnemers aan inspraakprocedure en legt bom onder Oosterweel-GRUP

Actiegroepen protesteren bij start openbaar onderzoek GRUP Oosterweel tegen oproep van BAM om geen bezwaarschrift in te dienen waarin wordt verwezen naar alternatieve tracés

Met een dergelijke oproep gaat BAM in tegen zowel de Europese plan-MER-richtlijn, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Europese Verdrag van Aarhus als het Vlaamse Milieubeleidsdecreet (il faut le faire)