Horta

Oosterweelklacht neergelegd bij de Vlaamse ombudsman

 

Zoals eerder aangekondigd hebben de Antwerpse actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal, bijgestaan door drie individuele burgers, vandaag een klacht ingediend bij de Vlaamse ombudsman over het overheidshandelen in de Oosterweelbesluitvoering. Voor alle duidelijkheid: zo’n klacht is geen juridische stap, ze is daarentegen een poging om via de ombudsdienst bemiddeling te zoeken bij de overheid met de bedoeling om de stap naar de Raad van State uiteindelijk niet te moeten zetten.

Pages