MER

Persbericht stRaten-generaal

26 juni 2014

 

Aap komt uit de mouw: Meccano met gedifferentieerde tol werkt prima en is goedkoper!

 

Nieuw onderzoeksrapport Vlaams Verkeerscentrum levert eindelijk cijfermateriaal dat ontbrak in plan-MER Oosterweelverbinding

Daaruit leren we dat het Meccanotracé in combinatie met gedifferentieerde tolheffing

- de Kennedytunnel in afdoende mate ontlast

- het doorgaand verkeer effectief naar de tangenten leidt (weg van de huidige ring)

afbeelding

Persbericht stRaten-generaal

8 november 2012

 

Antwerpse onderhandelingen minder ‘muurvast’ dan wordt beweerd

Vlaamse regering moet nu haar verantwoordelijkheid opnemen en ruimte gunnen voor een nieuw dubbelbesluit i.v.m. het BAM-tracé, gelet op

- de vraag hierover van de partij Groen (‘breekpunt’) en

- de vraag van de Stadslijst om Groen mee te blijven betrekken bij de coalitiegesprekken

 

Kabinet-Muyters maakt zich ervan af in kader van Europese inbreukprocedure rond gevangenis Beveren

 

Blijkens een Belgabericht (zie hieronder) liet het kabinet-Muyters in het kader van een opgestarte inbreukprocedure aan Europa weten dat voor de gevangenis van Beveren geen nieuw plan-MER werd gemaakt omdat voor die zone eerder al een plan-MER werd opgemaakt.

Het kabinet spuit hiermee mist (ook richting de publieke opinie), wellicht opnieuw om tijd te winnen – cfr. onze communicatie van gisteren i.v.m. het creëren van voldongen feiten.

 

Pages