NO2

Uit de voorlopige conclusies van de onderzoekscommissie dieselgate van het Europees Parlement blijkt dat de Europese Commissie en haar lidstaten al in 2004 of 2005 wisten dat dieselwagens meer uitstoten dan op papier. Dat komt doordat de testen ter goedkeuring van die wagens niet werden nageleefd. Wagens die in Vlaanderen rondrijden werden overwegend goedgekeurd in het buitenland. Bond Beter Leefmilieu vindt dat de bevoegde overheden dringend moeten optreden.

De luchthaven van Deurne verspreidde de voorbije weken een promofolder ‘Luchthaven buurt’. Daarin wordt de indruk gewekt dat de resultaten van het Antwerpse luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen aantonen dat het vliegverkeer geen noemenswaardige luchtvervuiling veroorzaakt rond de luchthaven en dat de normen voor fijnstof in de buurt van het vliegveld niet overschreden worden.

Negen op de tien wereldburgers ademen ongezonde lucht in. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die vervuilde lucht is het gevolg van te veel uitstoot van fijn stof en andere schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden. Ook in België wordt de norm nog te vaak overschreden. Gevolg: elk jaar sterven meer dan tienduizend mensen vroeger dan verwacht. Ofwel: iedereen moet een gezond levensjaar inboeten als gevolg van verwarming op houtkachels en gebruik van dieselwagens.

 

Tags: 

Nitrogen oxides are at illegally high levels in many British cities and the government estimates this pollution is responsible for 23,500 premature deaths a year Photograph: Ingo Wagner/Associated Press

Health experts lambast ‘deceitful’ carmakers as data suggests 97% of vehicles fail to meet NOx emissions standards in real-world conditions

 Ninety-seven percent of all modern diesel cars emit more toxic nitrogen oxide (NOx) pollution on the road than the official limit, according to the most comprehensive set of data yet published, with a quarter producing at least six times more than the limit.

Tags: 

Uit testen die de VRT heeft laten uitvoeren, blijkt dat twee Zafira Tourers met een 1.6-dieselmotor van het jaar 2014 te veel stikstofoxide uitstootten. Ze overschreden de Europese norm vijf en zelfs negen keer. Wat is het probleem precies met die stikstofoxides? En vier andere vragen over uitstoot en testen voor u op een rij.

Tags: 

BRUSSEL 19/10 - Het Belgische dralen om haar bevolking tegen dieselgif te beschermen, staat in schril contrast tot de Amerikaanse, Franse en Engelse actiebereidheid. Enkele quotes uit het rapport van de Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA) en alleen al de titel ‘Tackling nitrogen dioxide in our towns and cities' (sept 2015) spreken boekdelen:

Tags: 

Community groups recording air pollution in London found eight out of nine areas surveyed breached EU limits for nitrogen dioxide (NO2) in the air.

The University College London (UCL) project found the highest level of NO2 in the areas was in Marylebone in central London.

Diesel vehicles are a key source of NO2, which is linked to a range of respiratory illnesses.

London's deputy mayor for environment and energy said NO2 was a "problem".

In a bid to reduce CO2 emissions in the 90s, Europe backed a major switch from petrol to diesel cars but the result was a rise in deadly air pollution

Volkswagen’s rigging of emissions tests for diesel cars comes after nearly 20 years of the technology being incentivised in Europe in the knowledge that its adoption would reduce global warming emissions but lead to thousands of extra deaths from increased levels of toxic gases.

Pages