nooddecreet

Ringpark de Groene Vesten - Antwerpen modelstad voor hedendaagse mobiliteit en d

Op 1 februari 2011 vroeg VOKA-Antwerpen in een open brief aan de Vlaamse regering om de geplande tunnels op het BAM-tracé (Oosterweelverbinding) uit te voeren via een nooddecreet.

De oproep van VOKA-Antwerpen is geformuleerd zonder kennis van zaken. Het communicatieve effect wordt wellicht belangrijker geacht dan de werkelijkheidszin. Een nooddecreet is immers niet aan de orde in het Oosterweeldossier. Dit om twee redenen.

 

1. Er is een verschil tussen ruimtelijke planning (1ste fase) en vergunningenbeleid (2de fase)