Oosterweel

Onderzoek in het kader van de MER-procedure A102/R11bis, uitgevoerd door Ringland.

Onderzoek in het kader van de MER-procedure A102/R11bis, uitgevoerd door Ringland.

In het kader van de MER-procedure A102/R11bis is de vraag gerezen of het Ringland-alternatief al of niet compatibel is met het ‘beslist beleid’, met name de Oosterweelverbinding. Het is namelijk binnen dit kader dat deze MER-procedure wordt gevoerd.

De Vlaamse regering wil een overkappings-intendant benoemen, die alleen maar overkappingen mag onderzoeken samen met het BAM-tracé. Dat is niet goed. Want zo valt hoogstwaarschijnlijk een volledig overkappingssysteem als Ringland of RingvanA al bij voorbaat uit, wegens niet compatibel.

De verenigde Antwerpse actiegroepen hebben een charter voor de intendant opgesteld, waarin we vragen dat niet het... BAM tracé maar een volledige overkapping centraal staat. En waarin alle tracés bekeken worden, niet alleen het BAM tracé. Daarover gaat deze petitie.

Persbericht stRaten-generaal/Ademloos
23 juli 2014

 

Gemiste kans: vertrokken voor derde legislatuur van Oosterweelmiserie

Open Vld mist vandaag kans om positief te wegen op grootste infrastructuurdossier van de legislatuur en kijkt o.a. naar actiegroepen om de Oosterweelverbinding tegen te houden

Nieuw is deze situatie niet: dit sjabloon van ‘2 verblinde partijen pro en 1 gewillige partij contra’ herhaalt zich voor een derde keer

Persbericht stRaten-generaal

17 juli 2014

 

Gevraagd binnen huidige regeringsvorming: realiteitsgebonden aanpak van Oosterweeldossier

Met andere woorden: geen zoveelste aangepaste Plan A uitgedokterd op kabinetten en binnen de NV BAM, wel een realistisch Plan B dat tot stand komt in een context van behoorlijk bestuur

 

Vandaag meldt de krant De Tijd dat Eurostat vraagtekens plaatst bij de financieringsconstructie van de Oosterweelverbinding. Een kind zag dit afkomen. We leggen uit waarom.

Pages