Oosterweel

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft maandag in "Terzake" gezegd dat zijn regering in gesprek was met Europa over de vraag om de kosten van het Oosterweelproject buiten de begroting te houden. Maar dat ontkent eurocommissaris Marianne Thyssen vandaag.

 

De rekening klopt en er wordt geïnvesteerd in een warm Vlaanderen. Dat was de boodschap van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) tijdens zijn Septemberverklaring maandag. 's Avonds was hij te gast in "Terzake". 

Het gelekte onderzoeksrapport uit het plan MER, dat de verschillende scenario's voor de Antwerpse mobiliteit vergelijkt, verstoort de samenwerking tussen de verschillende partijen die naar een oplossing zoeken. Dat zeggen actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos. Dat Ringland voor meer files zou zorgen op de Antwerpse Ring, klopt volgens hen niet en is zeker niet de belangrijkste conclusie van het rapport.
 

Bijna 100 hectare bos dreigt op de schop te gaan op de Antwerpse Linkeroever voor het Oosterweeltracé. Het Sint-Annabos vervult nochtans een nauwelijks te overschatten rol voor de wijde Antwerpse regio. Opslag van CO2, afvang van fijn stof, erosiebestrijding,… de ecosysteemdiensten geleverd door het bos worden geraamd op 17 tot 56 miljoen euro per jaar. Het is bovendien dé plek voor zachte recreatie in Antwerpen.

De haven van Antwerpen werd in de tweede helft van de negentiende eeuw de spil in de graantrafiek in België. De silogebouwen van SAMGA (Société Anonyme des Magasins à Grains d'Anvers) aan het Amerikadok vertellen het verhaal van het keerpunt in graanoverslag en graanopslag. De SAMGA-gebouwen waren een tot nu toe minder gekend en onderbelicht aspect van het erfgoed in de Antwerpse havens. Het oudste silogebouw bevat elementen die uniek zijn voor België en zelfs voor West-Europa.
 

 

De Raad van State draait overuren. Zowel Uplace, Essers en in een niet zo ver verleden ook de Oosterweelverbinding, werden bij het rechtscollege aangevochten. Het zijn maar enkele mediatieke voorbeelden die illustreren hoe moeilijk het in Vlaanderen is geworden om bepaalde projecten te realiseren. Apache sprak met een aantal betrokken partijen. “De politieke klasse moet durven de discussie open aan te gaan.”

Pages