Oosterweel

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte.
In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt.

We hebben Peter Verhaeghe tegast voor een uitgebreid gesprek over Openbaarheid van Bestuur, de 22 jaar jonge Vierde Pijler van onze Democratie.

StRaten-generaal, Ademloos en Ringland gaan dan toch van start met het inzamelen van handtekeningen. Doel is er 75 000 te verzamelen om zo een volksraadpleging te houden.

Ondanks de doorbraak vorig week, waarbij alle partijen aankondigden op eenzelfde lijn te zitten, willen de actiegroepen zich toch voorbereiden op een referendum.  De vraag zou dan zijn :

Er wordt niet gewacht met het indienen van de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Dat zei schepen Koen Kennis vanochtend in Wakker op Zondag. Een overkapping van het noordelijke deel van de ring moet zeker kunnen, ook de stad is daarvoor vragende partij. Eén en ander was vanochtend te horen tijdens een erg rustig en vriendelijk debat tussen de actiegroepen, de overheid en de BAM.

 

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. Periodiek wordt een rapport opgesteld over hoe dit project evolueert. De leden van de commissie bespreken, samen met minister Ben Weyts en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, de tiende voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. Ze maken ook kennis met Alexander D’Hooghe, intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring.

 

In het Vlaams Parlement hebben overkappingsintendant Alexander D'Hooghe, de stad Antwerpen, de Vlaamse overheid, Ringland en de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos zich vandaag uitgesproken voor samenwerking om de Antwerpse Ring volledig te overkappen. Enkel dankzij de massale steun van de bevolking hebben we deze stap kunnen zetten, bedankt!

Er is een overeenkomst tussen Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen, StRaten-Generaal, Ademloos en de intendant. Bedoeling is om een deel van de Antwerpse Ring te overkappen. Dat werd vanochtend bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie.

Er is een samenwerkingsverklaring ivm de zuidelijke ring van kennedytunnel tot scheldekruising aan het sportpaleis ivm overkapping. Ook op- en afritten sportpaleis worden herbekeken. Overkapping hier is prioritair. De Hollandse knoop wordt de 'tuin van Deurne'.

Tags: 

Dag met het handje, Hollandse Knoop 

 

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen gaan samen de mogelijke overkapping van de zuidelijke Antwerpse ring bestuderen. Dat is bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, intendant Alexander D’Hooghe en de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos.

Pages