persbericht

Op naar een Plan B voor A

 

Terwijl Ringland de voorbije maanden volop aan het studeren was, zaten ook de andere Antwerpse actiegroepen niet stil. We geven een beknopt overzicht, na gisteren ook de onmiddellijke achterban (= gezamenlijk mailbestand van 25.000 mailadressen) hierover te hebben geïnformeerd.

Persbericht stRaten-generaal
30 september 2014

 

Primeur - eerste bezwaarboek van Vlaanderen (190 blz.)

Strategie Antwerpse actiegroepen tegen Oosterweelverbinding blijft ongewijzigd: alternatieven uitwerken (‘pull’, de wortel) & vervolgens erover waken dat deze alternatieven correct en volwaardig meegenomen worden in de voorziene procedures (‘push’, de stok)

BAM werkt op maat van Oosterweel: the story goes on. Of ook: we zijn weer vertrokken…

Overkapping van ring enkel in combinatie met Oosterweelverbinding uitgewerkt, niet met alternatieven

De Oosterweelverbinding overeind houden is al tien jaar de opdracht van BAM, kennislacunes in stand houden over alternatieven vormt hierbij vaste prik

Zo blijven correcte vergelijkingen tussen opties onmogelijk en regeringsbeslissingen navenant futiel en zinledig

Wanneer wordt deze cyclus eindelijk doorbroken?

 

Persbericht stRaten-generaal/Ademloos
23 juli 2014

 

Gemiste kans: vertrokken voor derde legislatuur van Oosterweelmiserie

Open Vld mist vandaag kans om positief te wegen op grootste infrastructuurdossier van de legislatuur en kijkt o.a. naar actiegroepen om de Oosterweelverbinding tegen te houden

Nieuw is deze situatie niet: dit sjabloon van ‘2 verblinde partijen pro en 1 gewillige partij contra’ herhaalt zich voor een derde keer

Persbericht stRaten-generaal

17 juli 2014

 

Gevraagd binnen huidige regeringsvorming: realiteitsgebonden aanpak van Oosterweeldossier

Met andere woorden: geen zoveelste aangepaste Plan A uitgedokterd op kabinetten en binnen de NV BAM, wel een realistisch Plan B dat tot stand komt in een context van behoorlijk bestuur

 

Vandaag meldt de krant De Tijd dat Eurostat vraagtekens plaatst bij de financieringsconstructie van de Oosterweelverbinding. Een kind zag dit afkomen. We leggen uit waarom.

Pages