persbericht

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
18 juni 2014

BAM misleidt deelnemers aan inspraakprocedure en legt bom onder Oosterweel-GRUP

Actiegroepen protesteren bij start openbaar onderzoek GRUP Oosterweel tegen oproep van BAM om geen bezwaarschrift in te dienen waarin wordt verwezen naar alternatieve tracés

Met een dergelijke oproep gaat BAM in tegen zowel de Europese plan-MER-richtlijn, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Europese Verdrag van Aarhus als het Vlaamse Milieubeleidsdecreet (il faut le faire)

Persbericht Ademloos en stRaten-generaal
23 mei 2014
 
Oproep aan democratisch Antwerpen: stem niet voor het besliste Oosterweelbeleid van Peeters 2, want dat is een stem pro BAM-tracé en tegen een volwaardig onderzoek van Ringland
 
Politieke reacties op vragen over verdere omgang met Ringlandconcept verhelderend
Wie volwaardige overkapping en onafhankelijk onderzoek daarvan belangrijk vindt, stemt best niet voor continuering van het besliste Oosterweelbeleid van de huidige Vlaamse regeringspartijen
afbeelding

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
2 mei 2014

Antwerpse actiegroepen reageren op uitspraak minister-president Kris Peeters

Tijdens zijn voorstelling van het CD&V-3D-plan in Antwerpen stelde Vlaams minister-president Kris Peeters vandaag dat zijn Oosterweelverbinding compatibel is met het overkappen van de Antwerpse ring.
Wij zijn hierover formeel: dit is verkiezingspraat van de slechtste soort, namelijk iets voorspiegelen waarvan je zelf weet dat het niet kan, maar hopen dat de mensen dit pas achterhalen na 25 mei.

 

Persbericht stRaten-generaal
4 april 2014
 
Bestuurlijke improvisatie daags voor regeringsbeslissing slaat bodem weg onder GRUP-beslissing, wegens inbreuk op de procedure (onbehoorlijk bestuur)
Kennislacunes in een MER-rapport moeten worden ingevuld door de opmakers van het MER-rapport en moeten worden goedgekeurd door de dienst-MER, het is niet aan een minister om buiten de MER-procedure om en met het oog op een vlugge regeringsbeslissing een short-cut hiervoor te zoeken
Verder: Meccano en Oosterweel-Noord komen

Tags: 

Pages