Peter Verhaeghe

Jarenlang beet Peter Verhaeghe van stRaten generaal zich vast in het Oosterweeldossier. Het was vooral hij die overheidsplannen technisch ontleedde en alternatieven uitwerkte.
In dat proces werd  hij onbedoeld ook ervaringsdeskundige in het opvragen van rapporten en verslagen aan de overheid. Een grondwettelijk recht dat niet altijd  even ernstig genomen wordt.

We hebben Peter Verhaeghe tegast voor een uitgebreid gesprek over Openbaarheid van Bestuur, de 22 jaar jonge Vierde Pijler van onze Democratie.

Tags: 

Kort antwoord: 

Er bestaan wereldwijd heel wat overkappingen en ieder jaar komen er meer bij - zoals het kersverse overkappingsproject van Amsterdam. Dus zeldzaam zijn overkappingen zeker niet. En ook niet wereldvreemd, want ieder overkappingsproject heeft tot nu toe zijn doel bereikt: de leefkwaliteit en het ontwikkelingspotentieel van de omliggende woonwijken verbeteren. Het is bovendien geen luxe maar een kerntaak van de overheid om de gezondheid en ontwikkeling van zijn inwoners en in het bijzonder onze kinderen te garanderen. Als moderne steden dat niet kunnen of willen, gaan stedelingen hun heil zoeken in de schaarse open ruimte die ons nog rest. Bekijk het lange antwoord voor een prachtige presentatie van een hele resem overkappingen over heel de wereld.

afbeelding

Persbericht stRaten-generaal

8 november 2012

 

Antwerpse onderhandelingen minder ‘muurvast’ dan wordt beweerd

Vlaamse regering moet nu haar verantwoordelijkheid opnemen en ruimte gunnen voor een nieuw dubbelbesluit i.v.m. het BAM-tracé, gelet op

- de vraag hierover van de partij Groen (‘breekpunt’) en

- de vraag van de Stadslijst om Groen mee te blijven betrekken bij de coalitiegesprekken

 

Persbericht stRaten-generaal

16 november 2011

 

Procedure plan-MER Oosterweelverbinding van start, mét Meccanoscenario als belangrijkste alternatief

* Vlaamse regering kan er niet onderuit: Meccanoscenario moet met eigen randvoorwaarden (trajectheffing i.p.v. tolheffing) worden meegenomen in opmaak plan-MER Oosterweelverbinding

* politieke weigering om Meccanoscenario reeds anderhalf jaar te negeren diende vooral politieke doeleinden (alternatief buiten beeld houden in besluitvorming en debat), maar blijkt nu onhoudbaar

We waren vanmorgen aanwezig op de officiële voorstelling van de Train of Ideas in het Antwerpse centraal station.

Met deze expotrein toont de stad Hamburg in zes wagons hoe ze haar titel van European Green Capital 2011 verder wil omzetten in de praktijk.

 

Een van de projecten waarmee Hamburg uitpakt ter vergroening van de stad is het overkappen van de snelweg A7 die dwars door de stad gaat.

Dhr. Wilhelm Schulte, directeur-generaal ‘for Urban and Landscape Planning’ van Hamburg, gaf hierover uitleg.