Peter Vermeulen

Mobiliteitsschepen Koen Kennis en Peter Vermeulen van Ringland over het historisch akkoord rond Oosterweel

 


Mobiliteitsschepen Koen Kennis en Peter Vermeulen van Ringland over het historisch akkoord rond Oosterweel.

Politiek socioloog Marc Swyngedouw brengt inspiratie voor de toekomst van onze stad.

 

En Anja Stas is maar wat trots op het ‘Elisabeth Center Antwerp’, de nieuwe grote congreszaal naast de Antwerpse Zoo.

En zou het een goed idee zijn om de stemplicht af te schaffen en te vervangen door stemrecht? Voer voor een debat.

Tags: 

Peter Vermeulen en Koen Kennis lichten in 'Terzake' het samenwerkingsakkoord over de overkapping van de zuidelijke Ring toe. Ook de meningsverschillen komen aan bod: 'Er kunnen nog verbeteringen worden aangebracht aan de bouwaanvraag van Oosterweel.'


Hoe hebben de politiek en de actiegroepen elkaar gevonden? Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) en Peter Vermeulen van actiegroep Ringland zitten broederlijk naast elkaar in "Terzake".

Tags: 

Peter Vermeulen van Ringland is geen kandidaat om dit najaar intendant te worden voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

De Vlaamse regering heeft vijf kandidaturen ontvangen van geïnteresseerden om de overkapping te begeleiden en te realiseren. Het was CD&V die Peter Vermeulen van Ringland naar voor schoof, maar hij is daar dus niet bij.

De Antwerpse architect vindt zich te veel betrokken partij.
Vermeulen en Ringland hopen wel dat ze tot de stuurgroep van de Vlaamse overheid worden toegelaten, om een optimale overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken.

Tags: