plan B voor A

Op naar een Plan B voor A

 

Terwijl Ringland de voorbije maanden volop aan het studeren was, zaten ook de andere Antwerpse actiegroepen niet stil. We geven een beknopt overzicht, na gisteren ook de onmiddellijke achterban (= gezamenlijk mailbestand van 25.000 mailadressen) hierover te hebben geïnformeerd.