project-MER

Persbericht Ademloos en stRaten-generaal

2 september 2015

Deze week starten de Vlaamse regering en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) de kennisgeving op over het project-MER Oosterweelverbinding. De daarbij verspreide infobrochure draagt de titel ‘Heeft u nog suggesties?’

Veel mensen vragen ons wat wij zullen indienen als suggesties, gelet op de betrokkenheid van de actiegroepen in het Oosterweeldossier. Ons standpunt is hierin helder en eenduidig.

In september start de inspraakprocedure van de project-MER voor de Oosterweelverbindging. De project-MER onderzoekt welke gevolgen de Oosterweelverbinding kan hebben voor mens en milieu. In het kennisgevingsdossier beschrijven de experten de werken, de onderzoeksmethodes en geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen.

Tags: