ring

Er rijden op een werkdag nergens zoveel wagens als op het stukje van de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Berchem en Borgerhout.

Vorig jaar reden daar bijna 137.700 voertuigen per dag. En daarmee is het dus het populairste stukje snelweg. Dat blijkt uit een rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer. Hoe vaak je er in de file staat, is niet opgenomen in het onderzoek.

 

Tags: 

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos dienen vandaag een klacht in tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende mobiliteit tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn. Ze trekken dan ook met een lijvig dossier naar de Raad Van State.

 

Tags: 

De intendant die de overkapping van de Ring zal onderzoeken moet daarvoor de nodige vrijheid krijgen. Zonder te moeten vasthouden aan het Oosterweeltracé. Dat vragen Ringland, Ademloos en StRaten-Generaal, samen met twee ingenieurs. Ze eisen in een charter dat de intendant de volledige overkapping onderzoekt ook in combinatie met alternatieve tracés zoals Oosterweel- Noord en Meccano.

Tags: 

http://wordlesstech.com/2011/11/21/green-cover-over-sections-of-motorway-in-hamb

Eerste reactie op overkappingstudie Antwerpse college

 

Stelling bevestigd: ‘ring overkappen noodzaakt bypasses rond de stad (= Oosterweel schrappen)’

 

Een viertal weken geleden (half juni) werd een door het Antwerpse college bestelde studie over het eventuele overkappen van de Antwerpse ring aan de relevante ambtenaren van de stedelijke administratie gepresenteerd. Sindsdien zijn de grote lijnen van die studie bekend. Vandaag staat de studie geagendeerd op het college.

Over de werkelijke impact van het BAM-tracé op de Antwerpse ring

Pas vrijgegeven tekeningen van de Vlaamse overheid schetsen een beeld van hoe die Antwerpse ring er zal uitzien

Volledige Antwerpse ring (pas heraangelegd in 2004/5) gaat vanaf 2015 weer op de schop

Overal (vanaf het Kiel tot in Merksem) gaat dit gepaard met forse capaciteitsuitbreiding en ruimtebeslag

Toekomstige situatie in Berchem geldt als type-voorbeeld voor de gehele ring:

Pages