Ringland

Het gelekte onderzoeksrapport uit het plan MER, dat de verschillende scenario's voor de Antwerpse mobiliteit vergelijkt, verstoort de samenwerking tussen de verschillende partijen die naar een oplossing zoeken. Dat zeggen actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos. Dat Ringland voor meer files zou zorgen op de Antwerpse Ring, klopt volgens hen niet en is zeker niet de belangrijkste conclusie van het rapport.
 

Tags: 

Een gelekt, onafgewerkt rapport kan niet op tegen 75.000 handtekeningen. Zet vandaag nog jouw handtekening, download hier het formulier.
Ringland rekent op jou!


Voor Ringland en Haventracé

 

Het BAM-tracé verhindert een volledige en snelle overkapping van de noordelijke Ring rond Antwerpen. Het stuurt het zware havenverkeer door de stad en maakt Ringland onmogelijk. Het kapt ook bos aan het Noordkasteel en op Linkeroever.

Tags: 

De Vlaamse regering, hierin gesteund door het huidige Antwerpse stadsbestuur en een aantal werkgeversorganisaties zoals VOKA, wil hoe dan ook doorgaan met de sluiting van de Antwerpse Ring via het BAM-tracé. Inmiddels blijkt duidelijk dat dit niet compatibel is met het populaire Ringland en de ontwikkeling hiervan hypothekeert. Ringland is niet tegen een nieuwe Scheldekruising, maar wenst die meer ten Noorden van de stad, dichter bij die delen van de haven die in volle ontwikkeling zijn. Wie echter het dossier al zo’n 10 jaar volgt, snapt de logica van de besluitvorming helemaal niet meer.

Tags: 

Pages