Ringland

bericht van Ringland:

Ringland bouwen zonder verkeershinder

Dank voor de massale aanwezigheid en steun op onze infoavonden in De Roma! We strijden onverminderd voort voor een Ring met minder files en overlast, een leefbare stad en meer ruimte voor groen, wonen en scholen.
Ringland is het enige overkappingsplan waarbij er geen verkeershinder zal zijn tijdens de werken.

Tags: 

Het Antwerpse burgerplatform Ringland heeft een alternatief plan voorgesteld voor de overkapping van de Antwerpse ring. Naast de bestaande ring zouden twee rijstroken bijkomen die bestemd zijn voor het doorgaand verkeer. De huidige ring kan dan dienen voor het plaatselijke verkeer. Alles wordt overkapt.

Tags: 

Voor het derde jaar op rij trekt Ringland naar De Roma. Komt Ringland er? En wanneer? De overkappingsintendant van de Vlaamse overheid, Alexander D’Hooghe, komt zijn opdracht toelichten.

Ondertussen heeft onze eigen Ringland Academie niet stilgezeten. Waarom zijn de overkapping én de reorganisatie van de Antwerpse ring broodnodig? Hoe kan Ringland gebouwd worden zonder tijdverlies? De Ringland Academie geeft in De Roma het antwoord.

Tags: 

In Antwerpen nemen meer dan 1.000 volwaardige ‘burger-onderzoekers’ de luchtkwaliteit van de stad onder de loep. Ze hangen een makelaarbord met meetapparatuur aan het slaapkamerraam dat de luchtverontreiniging door fijn stof en stikstofdioxide in kaart brengt. Twee jaar geleden deden de Antwerpenaren al een soortgelijk onderzoek. De conclusie toen: vooral verkeer vervuilt ‘t Stad.

Tags: 

Pages