Ringland

De BAM heeft een nieuwe infobrochure gemaakt over de Oosterweelverbinding. Die wordt bij alle Antwerpenaren gebust. Actiegroep Ringland vindt dat BAM daarin doet alsof er geen nieuwe stappen zijn in het mobiliteitsdossier. Zo wordt er in de brochure geen rekening gehouden met de intendant, die dit najaar wordt aangesteld om de overkapping van de Ring te onderzoeken.

de Oosterweelknoop bij het BAM-tracé: wie herkent hier nog het Noordkasteel?

Tags: 

Peter Vermeulen van Ringland is geen kandidaat om dit najaar intendant te worden voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

De Vlaamse regering heeft vijf kandidaturen ontvangen van geïnteresseerden om de overkapping te begeleiden en te realiseren. Het was CD&V die Peter Vermeulen van Ringland naar voor schoof, maar hij is daar dus niet bij.

De Antwerpse architect vindt zich te veel betrokken partij.
Vermeulen en Ringland hopen wel dat ze tot de stuurgroep van de Vlaamse overheid worden toegelaten, om een optimale overkapping van de Antwerpse Ring mogelijk te maken.

Tags: 

Onderzoek in het kader van de MER-procedure A102/R11bis, uitgevoerd door Ringland.

Onderzoek in het kader van de MER-procedure A102/R11bis, uitgevoerd door Ringland.

In het kader van de MER-procedure A102/R11bis is de vraag gerezen of het Ringland-alternatief al of niet compatibel is met het ‘beslist beleid’, met name de Oosterweelverbinding. Het is namelijk binnen dit kader dat deze MER-procedure wordt gevoerd.

Tags: 

De Vlaamse regering wil een overkappings-intendant benoemen, die alleen maar overkappingen mag onderzoeken samen met het BAM-tracé. Dat is niet goed. Want zo valt hoogstwaarschijnlijk een volledig overkappingssysteem als Ringland of RingvanA al bij voorbaat uit, wegens niet compatibel.

De verenigde Antwerpse actiegroepen hebben een charter voor de intendant opgesteld, waarin we vragen dat niet het... BAM tracé maar een volledige overkapping centraal staat. En waarin alle tracés bekeken worden, niet alleen het BAM tracé. Daarover gaat deze petitie.

Tags: 

Pages