ruimtelijk beleid

Het is goed dat één van de strategische doelstellingen uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verbanden legt met welzijn en gezondheid.

In zijn advies wijst de raad erop dat welzijn en gezondheid veel minder aan bod komen in de verdere uitvoering van die doelstellingen. Als de Vlaamse Regering het ruimtelijk beleid op een geïntegreerde manier wil aanpakken, dan is het cruciaal dat ook in de concrete beleidsmaatregelen linken worden gelegd tussen ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, zorg en welzijn, lokaal beleid, economie, mobiliteit, …

Een nieuw onderzoek van Ruimte Vlaanderen gaat voor elke hectare in Vlaanderen na hoe goed het gebied scoort op vlak van hoogwaardig openbaar vervoer en nabijheid van voorzieningen zoals winkels of scholen. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de bouwgronden op een locatie ligt met goed openbaar vervoer en een hoog voorzieningenniveau. Nog eens een derde van de bouwgronden ligt op een locatie zonder noemenswaardig openbaar vervoer en met weinig tot geen voorzieningen. Het komt er nu op aan enkel de goed gelegen bouwgronden te gebruiken.