ruimtelijke ordening

De federale regering besliste in het kader van de begrotingsopmaak dat wie een salariswagen krijgt, die voortaan ook figuurlijk kan parkeren. In ruil voor extra “loon zonder rechten”. Wie die wagen niet moest en tot voor kort gedwongen werd om er een parkeerkaart of garage voor te kopen, is er vast blij mee. De politiek geeft nu duidelijk aan dat de keuze van destijds niet de juiste was. Maar de oplossing is alleen gericht op wie een salariswagen heeft en niet op de duizenden werknemers en ambtenaren die hun trein- of busabonnement betaald krijgen door de werkgever.

Tags: 

Het aantal files op de Nederlandse wegen is in de afgelopen maand opnieuw gestegen. Vergeleken met oktober 2014 groeide de filezwaarte met 16 procent. De forse groei is volledig toe te schrijven aan de drukte in de avondspitsen.

Sinds anderhalf jaar (april 2014) is er een toename van het aantal files en gelet op de economische ontwikkelingen waaronder signalen over stijgende volumes in de logistieke sector verwacht de ANWB dat de filegroei blijft doorzetten.

Tags: 

Kapot

naam: 

Geert Van Istendael in Ruimte

Kapot

Geert Van Istendael

 

't Zijn weiden als wiegende zeeën Die groenen langs stroom en rivier, Hier vredige dorpkens, daar steeën ..." (Vlaams lied)

 

Bijna honderd jaar oud is het vers van Willem Gijssels, getoonzet door de jonge Renaat Veremans, en toen al was het de romantische onzin die generaties romantische flaminganten heeft laten zwijmelen. Vijftig jaar geleden of daaromtrent heb ik het zelf vaak genoeg gezongen in jongenskoren. Maar zodra ik na de zangstonde mijn mond sloot, opende ik mijn ogen.

Gespot categorie: 

Tags: