Sint-Annabos

Het Sint-Annabos ligt er verwaarloosd bij. Dat zegt de actiegroep 'Ban de bijl'. Het bos was jarenlang bedreigd, het moest gekapt worden voor de Oosterweelverbinding. Eind september raakte bekend dat het bos toch grotendeels behouden kan blijven.

Een goede zaak, vinden de actiegroepen, maar het bos is nu wel jarenlang niet onderhouden.

Tags: 

De intendant Alexander D’Hooghe kondigde vandaag samen met Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, en Marc Van Peel, Antwerps schepen van de haven, een doorbraak aan in de vrijwaring van het Sint-Annabos. Door een alternatieve oplossing te vinden voor de opslag van grond tijdens de aanleg van de Scheldetunnel kan het merendeel van het Sint-Annabos bewaard blijven. Dit is één van de maatregelen die voortkomen uit een aantal workshops die de intendant gefaciliteerd heeft met stad Antwerpen, de gemeente Zwijndrecht, Ademloos, Natuurpunt WAL, de Vlaamse overheid en BAM.

Tags: 

Bijna 100 hectare bos dreigt op de schop te gaan op de Antwerpse Linkeroever voor het Oosterweeltracé. Het Sint-Annabos vervult nochtans een nauwelijks te overschatten rol voor de wijde Antwerpse regio. Opslag van CO2, afvang van fijn stof, erosiebestrijding,… de ecosysteemdiensten geleverd door het bos worden geraamd op 17 tot 56 miljoen euro per jaar. Het is bovendien dé plek voor zachte recreatie in Antwerpen.

Tags: 

nvdr:  8.500m² , minder dan 1% van het Sint-Annabos zou gecompenseerd worden in Mortsel! 
Dit is een toppunt van cynisme. Het Sint-Annabos, bufferbos van 100 hectare tussen bewoning en chemische industrie, havenactiviteiten en tienduizenden camions, wordt gekapt voor Oosterweelverbinding en de compensatie gaat voor een peulschil naar Mortsel, ter buffering van het zicht op het zigeunerterrein. 8.500m² !!

Wat een cynisme. Verbaas u met ons.

Tags: 

Pages