Uplace

De Raad van State draait overuren. Zowel Uplace, Essers en in een niet zo ver verleden ook de Oosterweelverbinding, werden bij het rechtscollege aangevochten. Het zijn maar enkele mediatieke voorbeelden die illustreren hoe moeilijk het in Vlaanderen is geworden om bepaalde projecten te realiseren. Apache sprak met een aantal betrokken partijen. “De politieke klasse moet durven de discussie open aan te gaan.”

Begin deze week vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning van Uplace. Het bedrijf zegt snel een nieuwe vergunning aan te vragen en is ervan overtuigd die ook te krijgen. Meer nog: Uplace laat weten al met de bouwwerken te beginnen, zonder de procedures bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen af te wachten. Na tien jaar ‘alle wetten en procedures gevolgd te hebben’, is het wel genoeg geweest, vinden ze. Dat getuigt van weinig respect voor onze democratische rechtsstaat.

Tags: 

Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace hebben deze week voor de tweede keer een procedure opgestart bij de Raad van State tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de bouw van megashoppingcentrum Uplace mogelijk maakt. Want Uplace, dat betekent per jaar 8 miljoen bezoekers, die vooral met de auto zullen komen. Dat wil dus zeggen: nog meer files, nog meer luchtvervuiling, nog meer CO2-uitstoot op de Brusselse ring. Het aangepaste RUP biedt daar geen antwoord op.

 

 

25.000 extra autoritten per dag

Tags: 

Vandaag keurde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace goed. Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Brusselse stadsbeweging BRAL, die het Uplace-dossier al jaren opvolgen en samen naar de Raad van State waren getrokken, betreuren het besluit van de Vlaamse regering ten zeerste. Uplace zal zorgen voor nóg meer files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot.

Tags: 

Gisterenavond keurde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace goed. Bond Beter Leefmilieu, BRAL en Greenpeace betreuren het besluit van de Vlaamse regering ten zeerste. Uplace zal zorgen voor nóg meer files, luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Nu de klimaattop in Parijs van start is gegaan, is dit een volledig fout signaal. 

Uplace verwacht acht miljoen bezoekers per jaar, waarvan het merendeel met de auto zal komen. Dat komt neer op zo’n 25.000 wagens per dag, op een van de grootste congestiepunten van het land. 

Tags: 

De fraude met de uitstootgegevens van dieselwagens bij Volkswagen zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor grote infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding of Uplace. Dat staat in De Standaard en Het Nieuwsblad. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) sluit niet uit dat er een nieuwe berekening moet komen van de milieueffectenrapporten. Volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en Uplace is er echter geen probleem.