verbreding

Over de werkelijke impact van het BAM-tracé op de Antwerpse ring

Pas vrijgegeven tekeningen van de Vlaamse overheid schetsen een beeld van hoe die Antwerpse ring er zal uitzien

Volledige Antwerpse ring (pas heraangelegd in 2004/5) gaat vanaf 2015 weer op de schop

Overal (vanaf het Kiel tot in Merksem) gaat dit gepaard met forse capaciteitsuitbreiding en ruimtebeslag

Toekomstige situatie in Berchem geldt als type-voorbeeld voor de gehele ring: