vergelijking

De Vlaamse regering, hierin gesteund door het huidige Antwerpse stadsbestuur en een aantal werkgeversorganisaties zoals VOKA, wil hoe dan ook doorgaan met de sluiting van de Antwerpse Ring via het BAM-tracé. Inmiddels blijkt duidelijk dat dit niet compatibel is met het populaire Ringland en de ontwikkeling hiervan hypothekeert. Ringland is niet tegen een nieuwe Scheldekruising, maar wenst die meer ten Noorden van de stad, dichter bij die delen van de haven die in volle ontwikkeling zijn. Wie echter het dossier al zo’n 10 jaar volgt, snapt de logica van de besluitvorming helemaal niet meer.