verkeer

In het kader van zijn economische ontwikkeling zet België zich onder meer in voor zijn logistieke functie als doorvoerland. Transport en mobiliteit staan echter niet los van gezondheid. Dit rapport brengt zowel de positieve als negatieve effecten van transport en mobiliteit op de gezondheid in kaart: luchtverontreiniging, geluid, verkeersongevallen, psychosociale effecten en impact op fysieke activiteit.

Tags: 

In het opiniestuk Niet de auto veroorzaakt de file” van Bart Van der Leenen worden een aantal terechte (pijn)punten aangehaald. Het huidige beleid mist inderdaad visie en daadkracht en de besparingen bij De Lijn en NMBS absoluut contraproductief. De suggestie op het einde is ook een mooi toekomstbeeld. Toch ademt het artikel een hoge persoonlijke machteloosheid uit.

Tags: 

Etwa zwölf Kilogramm Luft atmet ein Mensch pro Tag ein, eine Masse, die viel größer ist als die tägliche Nahrungsaufnahme. Deshalb ist saubere Atemluft so wichtig. Selbstverständlich ist sie nicht, denn in der Luft befinden sich vielerorts hohe Schadstoffkonzentrationen, die im Körper Krankheiten wie Krebs verursachen können. Vorneweg der Feinstaub oder englisch Particulate Matter (PM), bestehend aus einem Gemisch winziger Partikel wie Dioxin, Ruß und Mineralstaub, die tagelang in der Atmosphäre verweilen können und über weite Strecken transportiert werden.

Tags: 

Pages