volksraadpleging

Ringland is zeer blij met de samenwerkingsverklaring met overkappings-intendant Alexander D’Hooghe, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Het aangekondigde onderzoek naar de overkapping en herinrichting van de zuidelijke Ring is een grote stap vooruit, alvast voor Antwerpen-Zuid, Wilrijk, Berchem en delen van Borgerhout en Deurne. 

StRaten-generaal, Ademloos en Ringland gaan dan toch van start met het inzamelen van handtekeningen. Doel is er 75 000 te verzamelen om zo een volksraadpleging te houden.

Ondanks de doorbraak vorig week, waarbij alle partijen aankondigden op eenzelfde lijn te zitten, willen de actiegroepen zich toch voorbereiden op een referendum.  De vraag zou dan zijn :

Opinie Ademloos en stRaten-generaal

31 mei 2016

 

Eerste stap volksraadpleging afgerond

Volgende stap, noteer in de agenda: Horta-infoavond 8 juni 2016

 

Op maandag 30 mei 2016 ontvingen de actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos van de dienst van de Antwerpse stadssecretaris het formulier, vermeld in artikel 207 van het Gemeentedecreet, houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging.

"Nieuw referendum over Oosterweel zal niet veel veranderen"

De Oosterweel-saga in Antwerpen is nog lang niet voorbij. Integendeel! De hele discussie dreigt weer opnieuw op te laaien, nu Antwerpse actiegroepen (Ademloos en stRaten-generaal) een nieuw referendum willen. Nog nodig : 50 000 handtekeningen van Antwerpenaren...  Maar wat zijn de kansen en wat wil men bereiken?

nvdr: voor wie nog twijfelt waarover het juist ging, zie hier wat BAM schreef op blz. 9 in haar folder in 2009 voor de volksraadpleging:

 

Mocht zo'n nieuw referendum er komen, dan zijn er dus veel handtekeningen nodig. De Antwerpenaar is in 2009 al gehoord over de Oosterweelverbinding (= het Bam-tracé), maar dat neemt niet weg dat een tweede, nieuwe volksraadpleging mogelijk is.

Pages