Chat GVA

De volledige chatsessie van vrijdag 2/10/09 op de website van GVA.

Bedankt aan alle vragenstellers en meelezers!

Onderaan kun je commentaar geven.

10:10
Moderator:  Om 13u gaat de chatsessie met Wim van Hees van start. U kan nu al uw vragen voor hem invoeren.
13:00
Moderator:  Beste chatters, Wim van Hees is zonet gearriveerd op de redactie. Stuur nu uw vragen in.
13:00
[Opmerking van Wim van Hees]
Hallo! Dank aan GVA voor deze sessie en alvast aan jullie voor de belangstelling. Ik ga proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en alle open vragen dit weekend op onze website (www.ademloos.be) te hernemen.
13:00
[Opmerking van Frans Wouters]
Kunt U me het verschil in werking verduidelijken tussen, BAM, Noriant, StRaten-generaal en Ademloos? En wat is de link tussen BAM en Noriant?
13:01
[Opmerking van Wim van Hees]
Noriant is de aannemersgroep die voor BAM het BAM tracé mag uitvoeren. Straten-Generaal en Ademloos zijn onafhankelijke actiegroepen.
13:02
[Opmerking van Frederic Meheus]
Deze week zag ik in Berchem pamfletten, waarin staat dat jullie nu ook al tegen de ontdubbeling van de huidige Ring zijn. Maar er is al jaren sprake om van de Singel een groene, trage boulevard te maken. En daarnaast zou het lokale verkeer in de bedding van de Ring komen, door het aanleggen van extra stroken links en rechts naast de Ring. Daar heeft nog geen haan over gekraaid. Bent u nu van plan om dit project ook te saboteren? Dan komt gans het project van de groene Singel, in gevaar. En dan kunnen we ook nog eens fluiten naar onze snelle verbinding voor het lokale verkeer. Met andere woorden, dan blijft er van het fameuze Masterplan niets meer over...
13:03
[Opmerking van Wim van Hees]
Wij verzetten ons tegen het verankeren van overmatig verkeer binnen Antwerpen woonstad. Er rijden nu 150000 tot 250000 auto's en vrachtwagens per dag over de ring en dat aantal moet niet 400000 worden zoals BAM wil, maar verminderd worden.
13:04
[Opmerking van Albert Possemiers]
Bedankt alvast voor uw inzet en moed . Mijn vraag: Het toekomstig nieuw havenhuis met de glazen constructie komt op 300 mtr van de Wapper viaduct. Waarom wordt hier geen aandacht aan geschonken ? Hoe gaat men de lawaai overlast hier aanpakken ? Hoe snel zal dat glazen pronkstuk vervuillen ?
13:04
[Opmerking van Wim van Hees]
Wij willen dit voorkomen. Het is niet het enige prachtige gebouw dat bedreigd wordt.
13:05
[Opmerking van Tom Bernaerts]
Graag had ik geweten wat de gevolgen van het BAM trace vs de andere zijn. Ik woon aan Leugenberg.
13:07
[Opmerking van Wim van Hees]
Hier zijn veel dikke rapporten over. In een straal van 1000 meter van zeer intensief autoverkeer wonen meer dan 200.000 Antwerpenaars. Binnen de 1000 meter van het Arup tracé wonen slechts 6000 Antwerpenaars. Ik ken helaas de situatie niet van straat tot straat, straten-generaal echter wel.
13:07
[Opmerking van Frans Wouters]
Geachte Heer Van Hees, Hebt U ook de indruk dat het niet langer Bam of Voka is die reclame voert voor het Bam tracé, Maar wel de Noriant groep via voormelde organisaties BAM&Voka? Met vriendelijke groet, Frans
13:08
[Opmerking van Wim van Hees]
Allemaal samen besteden ze rond de 3 miljoen euro en in de jaren hiervoor besteedde BAM al 12 miljoen euro, wat gelijk is aan een half miljard oude franken. Allemaal om te proberen de Antwerpenaar te laten stemmen tegen haar eigen belang.
13:08
[Opmerking van maarten]
het argument waar uw vzw op gebouwd is, namelijk de teoname van fijn stof, ligt zwaar onder vuur:
13:08
[Opmerking van maarten]
er zou door een betere doorstroming minder fijn stof zijn, het tunneltracé is langer en zou dus meer fijn stof genereren en de afzuiginstallaties voor de tunnel zouden zodanig energieverslindend zijn dat zij netto zwaarder op het milieu wegen (alleen zit men met een verplaatsing van het stof), wat is uw verweer daartegen?
13:10
[Opmerking van Wim van Hees]
Hiervoor verwijzen we naar het MER van BAM van 2006. Hierin zegt BAM dat niets doen of het BAM tracé bouwen geen verschil maakt. Dit is totaal onvoldoende omdat Antwerpen al de meest verloederde stad is van West-Europa. Antwerpen moet gesaneerd worden. Dat doe je niet door er nog verkeer aan toe te voegen.
13:10
[Opmerking van alain]
In plaats van ons te focussen op al dan niet een "Lange Wapper-viaduct", moeten wij nu kijken naar andere oplossingen. In deze hele discussie zie ik bijvoorbeeld niets over verbinding E17 en Liefkenshoektunnel. Is de Oosterweelverbinding dan nog wel nodig ???????
13:10
[Opmerking van Wim van Hees]
Groot gelijk Alain, maar om dit gesprek te kunnen voeren, moet eerst het referendum gewonnen worden.
13:11
[Opmerking van peter]
Wat met Zwijndrecht ? Moet daar dan ook geen werk worden gemaakt van een ondertunneling of inkuiping ?
13:11
[Opmerking van Wim van Hees]
Ja natuurlijk. Wij hebben de handtekeningen geleverd om ook daar een volksraadpleging te houden, maar de burgemeester kan blijkbaar geen datum kiezen.
13:11
[Opmerking van Jan Verstrepen]
Waarom mogen enkel Antwerpenaars stemmen? De investering wordt toch gedragen door gans Vlaanderen?
13:12
[Opmerking van Wim van Hees]
Alleen een vergunningevende gemeente mag een volksraadpleging doen. Dat is de wet.
13:12
[Opmerking van Gert]
gaat er niet meer vervuiling komen door vrachtwagens en auto's die enkele kilometers moeten rondrijden dan via het viaduct... het fijn stof moet ergens naar toe en de filters worden nu al op sommige plaatsen afgezet wegen te energieverspillend. Trouwens het onderhoud en verlichting van zo'n lange tunnel zal ook meer kosten dan van het BAM tracé. Trouwens aan geen enkele van de randvoorwaarden (knooppunt in de haven, geen vrachtwagens door kennedytunnel) wordt voldaan... Hoe verklaart u dit? En trouwens zou het geen referendum moeten worden voor heel Vlaanderen moeten zijn dan enkel voor de stad?
13:14
[Opmerking van Wim van Hees]
Het omrijden ontstaat door de randvoorwaarden. De verlichting en verluchting zijn in de prijs inbegrepen en komen nog steeds lager uit dan die van BAM. Er is trouwens een knooppunt voorzien in de drukste activiteitszone van de haven in plaats van achter een ophaalbrug.
13:14
[Opmerking van Jan]
Beste Wim Van Hees Annick De ridder (open vld) vindt dat u beter als nederlander de uitdieping van de schelde kan bepleiten in Den Haag dan in de plaats van een valse campagne te voeren. Is dit nog aanvaardbaar voor u ?
13:14
[Opmerking van Wim van Hees]
Van Annick wel.
13:14
[Opmerking van Alain]
Begrijp ik het goed dat wanneer de uitslag van het referendum "nee aan lange wapper" is, dat gans het masterplan wordt herbekeken, inclusief verbinding Liefkenshoek. Of gaat in geval van een "nee" de tunnel doorgaan ?
13:15
[Opmerking van Wim van Hees]
Dat weten wij spijtig genoeg ook niet, maar een tanker moet stil liggen voor je haar van koers doet veranderen.
13:15
[Opmerking van Frederic Meheus]
Wat gebeurt er eigenlijk met de Kennedytunnel bij het ARUP/SUM-alternatief? Wordt deze gesloten voor het zwaar verkeer, zoals bij het BAM-tracé? -Indien de Kennedytunnel gesloten wordt voor zwaar verkeer, dan moet al het zware verkeer, komende van Brussel, Luik en Eindhoven via een onlogische omweg langs Merksem, de Luchtbal en Ekeren om in de ARUP/SUM-tunnel te geraken. Dat zal voor veel meer overlast zorgen, dan het korte stukje aan het Sportpaleis bij het BAM-tracé, waarbij het verkeer direct de haven ingestuurd wordt. -Indien de Kennedytunnel gewoon open blijft voor het zware verkeer, dan heeft gans het ARUP/SUM tracé weinig nut. Het verkeer zal dan hoofdzakelijk kiezen voor de gratis Kennedytunnel.
13:17
[Opmerking van Wim van Hees]
Als de randvoorwaarde behouden blijft, blijft de Kennedy gesloten, maar dat veroorzaakt bij alle tracés krankzinnig veel omrijgedrag en geen mens weet hoe je die tunnel sluit voor vrachtverkeer. De tol moet voor alle tunnels gelden voor vrachtwagens, zodat ze hun kortste route kunnen kiezen en altijd betalen.
13:17
[Opmerking van Guest]
Het is zeer belangrijk dat een budget voorzien wordt voor het geluidscherm! Als er een budget voor de lange wapper is dan moet er ook een budget zijn voor de rest! zo simpel is dat! We zijn nog vrij jong en we kunnen niet meer gerust slapen. Hoe kunnen we dus goed werken?
13:19
[Opmerking van Wim van Hees]
Groot gelijk. De helft van de Antwerpenaars lijden nu al onder een te hoog nachtelijk geluidsniveau (Europese norm) Het dagniveau is in het MER van BAM zelfs niet onderzocht. Decibelmeters waren te duur?
13:19
[Opmerking van Jan Taverniers]
beste, Indien het BAM-tracé verworpen wordt gaat u dan actief actievoeren om iets te veranderen aan het viaduct van Merksem? Want deze loop vlak naast merksem en deurne en is dus zeker slecht voor de volksgezondheid.
13:20
[Opmerking van Wim van Hees]
Natuurlijk. Eerst nee tegen dat tracé inclusief het viaduct van Merksem en dan ja voor een tracé zonder viaducten. Vervang ze door parken zoals het Middelheimpark bij de Craeybecxtunnel.
13:20
[Opmerking van Jef Verrezen]
De hele discussie die al jaren aansleept vind ik tergend en geldverslindend. Een brug zou mooi ogen en veiliger zijn dan een tunnel. Bedenk maar even een ongeval in een tunnel. Je moet toch al wel in andere landen zijn geweest om vast te stellen hoe mooi en sierlijk ogen in het landschap: Engeland, Nederland, Duitsland. Bovendien kan ik niet geloven dat een tunnel minder uitstoothinder zou meebrnegen dan een brug. Een bedenking: rijd jij liever via de gewone weg doorheen Lyon danwel via de tunnel? We gaan ervan uit dat er in beide gevallen even veel verkeershinder is.
13:21
[Opmerking van Wim van Hees]
Jef, ken jij één architect die zelf bij een viaduct woont? Trouwens vroeger stond je jaren stil in Lyon, nu neem je gewoon de tunnel.
13:21
[Opmerking van HeidiT]
Denkt u dat we echt een kans hebben om de brug weg te stemmen? En dat ze rekening gaan houden met de uitslag van de volksraadpleging? De BAM, de schadeclaims en de arrogantie van de CD&V, NVA en Open VLD (buiten Ludo VC) in gedachte? Ik ga toch zeker heel overtuigd neen stemmen.
13:22
[Opmerking van Wim van Hees]
Wij geloven er in. Voldoende stemmen en voldoende nee stemmen en we winnen. Mensen doen nu alsof politici die draaien de uitzondering zijn in plaats van de regel...
13:22
[Opmerking van Jeff]
Uw strijd tegen de lange wapper heeft eigenlijk toch niets met fijn stof meer te maken?
13:22
[Opmerking van Wim van Hees]
Jawel.
13:22
[Opmerking van Luc]
Waarom vasthouden aan die kleine ring die de stad insnoert ? Zijn de noordelijke (Tijsmans- en Liefkenshoektunnels, mits verbreding) en zuidelijke (via het tracé Ranst-Kontich-Haasdonk) niet beduidend beter ? Misschien politiek en maatschappelijk moeilijk, maar ecologisch en verkeerstechnisch beter !
13:23
[Opmerking van Wim van Hees]
Groot gelijk. De Liefkenshoek is het BHV aan de schelde. 5 minuten politieke moed.
13:23
[Opmerking van Peter Luts]
Beste Wim, ik ben voorstander van een volledig ondergronds project, maar ik neig toch "Ja" te stemmen voor de brug uit schrik dat bij een Nee-stem er weer maanden/jaren gedebatteerd etc gaat worden. Zijn er garanties dat er bij een "neen-stem" resoluut voor Arap/sum (of beter) wordt gekozen?
13:25
[Opmerking van Wim van Hees]
Garanties zijn er niet, maar politici gaan eieren kiezen voor hun geld, mits voldoende nee stemmen. BAM zegt 2015 klaar. Arup zegt 2016 klaar. BAM krijgt waarschijnlijk nog eens 3 jaar vertraging als de Raad van State zegt dat ze hun huiswerk (MER en GRUP) opnieuw moeten doen.
13:25
[Opmerking van Tim W]
Welke politieke partijen hebben vanaf het begin uw kant gekozen en zijn dus de hele tijd consequent geweest?
13:26
[Opmerking van Wim van Hees]
Wij zijn a-politiek en het gaat ons niet om de partijen maar de Antwerpenaars.
13:26
[Opmerking van Thomas Van Houten]
beste, waarom begint u nu pas met uw verzet tegen de lange wapper ? als dit dossier reeds jaren lopende is ?
13:27
[Opmerking van Wim van Hees]
Omdat het tot 2005 in de kast werd gehouden. Meteen daarna is het verzet begonnen. De nieuwe problemen, zoals Luchtbal, Sportpaleis en Rivierenhof blijven nu opnieuw in de kast. En over vijf jaar vraagt u wellicht hetzelfde, daarover.
13:27
[Opmerking van Jan Verstrepen]
Nog iets van Camille Paulus gehoord? Voor hem bleek die brug vooral te dienen als landmark (de vervoersfunctie bleek er niet echt toe te doen).
13:27
[Opmerking van Wim van Hees]
Hij wilde er met zijn kleindochter gaan wandelen. Wordt vervolgd?
13:27
[Opmerking van Jeff verellen]
Hoe gaat de mobiliteit er in en rond Antwerpen uitzien rond 2015 volgens u? wat stelt u voor zodat deze stad Antwerpen kan blijven, zijnde een handelsstad, een doorvoerstad, een haven...
13:28
[Opmerking van Wim van Hees]
Alle drie, en vooral ook eindelijk weer een gezonde woonstad.
13:28
[Opmerking van Gert]
Kunt u me een degelijke rationale geven waarom enkel de inwoners van Antwerpen over een dergelijk project mogen beslissen dat de mobiliteit van heel noord Vlaanderen bepaald. Om u een voorbeeld te geven hoe zou u reageren als de inwoners van Kruibeke beslissen dat de E17 weg moet en dat u dan maar via de E40 en de E19 naar Antwerpen moet rijden met alle gevolgen zoals files, milieuoverlast, economische kosten, van dien?
13:29
[Opmerking van Wim van Hees]
1) wet. 2) Antwerpen draagt volledig de lasten.
13:29
[Opmerking van Frans De Wit]
Van peel zegt dat alle studies aantonen dat uw fijn stof argument achterhaald is. Wat is uw reaktie hierop?
13:30
[Opmerking van Wim van Hees]
Dat hij niet kan lezen. Zie de Knack van deze week, artikel van Professor Avonts of kom naar één van onze avonden in alle culturele centra van de wijken, zie ademloos.be voor programma en tickets.
13:30
[Opmerking van Guest]
Er moet toch iets gebeuren, zo staat alles stil en kost miljoenen, nog te zwijgen van bedrijven die naar Rotterdam zullen verhuizen, Antwerpen haven zal opgegeven worden.
13:30
[Opmerking van Wim van Hees]
Natuurlijk moet er iets gebeuren. Graag wel iets verstandigs anders gaan we pas echt achteruit.
13:30
[Opmerking van kim]
Beste meneer Van Hees even of topic .Wat verkiest u dat de stad 50 mil euro betaald van de belastingbetaler voor en voetbaltempel?of dat Germinal-beerschot zelf investeert in een nieuw stadion zodat de belastingbetaler dat niet hoeft te betalen.Graag had ik u reactie gehad en mss kunnen wij dan ook een petitie starten tegen het zinloos uitgeven van belastingsgeld.ik ben pro voor de plannen van het nieuwe kiel.
13:31
[Opmerking van Wim van Hees]
sorry maar ver van mijn bed.
13:31
[Opmerking van franky]
Men wil een referendum organiseren,maar de meeste mensen kennen niet alle facetten van het dossier.Wordt het dan niet een beetje : degene die het hardst roept wordt het meest gehoord?
13:31
[Opmerking van Wim van Hees]
dat is zo. Helaas roept BAM en medestanders met het geld van u 50 keer zo hard als wij. Maar ga aub toch stemmen!
13:31
[Opmerking van Eric]
Verdedigt u ook de belangen van Zwijndrecht of alleen van Antwerpen ?
13:32
[Opmerking van Wim van Hees]
Allebei en van alle verstandige vlamingen die ook kinderen naar de universiteit van A sturen, bijvoorbeeld.
13:32
[Opmerking van Antwaaarpe]
U wil weten wanneer minister president Peeters zal rekening houden met het volksreferendum. U wil dat concreet weten : hoeveel Antwerpenaars moeten komen opdagen, hoeveel moeten tegen Lange Wapper stemmen. Heeft u hier al een concreet antwoord op kunnen krijgen. Of verwacht u hier nog een antwoord op voor 18 oktober?
13:33
[Opmerking van Wim van Hees]
Natuurlijk niet. Kris Peeters laat dat allemaal in het midden. Zijn e-mail adres staat op zijn website.
13:33
[Opmerking van Guest]
Hoezo, van Annick wel?
13:33
[Opmerking van Wim van Hees]
We verwachten niet beter. Mosselen iemand?
13:33
[Opmerking van Ruben Theys]
Gelooft u nu echt dat de brug evenveel longschade zal toebrengen bij kinderen als sigaretten?
13:34
[Opmerking van Wim van Hees]
Wij en dokters geloven dat dat vandaag al het geval is, zie 'the lancet' en 'science' of uw huisdokter.
13:34
[Opmerking van Frans De Wit]
Hoe denkt u de mensen in Ekeren te overtuigen Nee te stemmen?
13:35
[Opmerking van Wim van Hees]
Door hen te vragen zich goed te informeren. Daar doen wij en anderen ook een infosessie. Arup is ook beter voor Ekeren dan BAM.
13:35
[Opmerking van Tine]
Er is een goeie kans dat als het referendum een "nee" oplevert, er wat cosmetische aanpassingen aan het BAM plan worden gedaan om het dan toch uit te voeren. Zijn jullie daarop voorbereid? Bovendien, als er toch voor de tunnel zou gekozen worden, kan BAM die plannen wel uitvoeren als ze nu zo zwaar inzetten op het viaduct?
13:36
[Opmerking van Wim van Hees]
Wij geloven in het democratisch gehalte van onze politici. Ook BAM is vervangbaar als het moet. En dat dringt zich onderhand wel op.
13:36
[Opmerking van Karl]
Als u tegen fijn stof wilt strijden, zoals iedereen in uw organisatie, waarom bundelt u niet uw krachten om tegen de diesel lobby en pleit u niet voor betere standaarden op europeen niveau en meer taxen op diesel op federaal niveau? is dat niet effectiever en doeltreffender voor de algemene bevolking?
13:37
[Opmerking van Wim van Hees]
Het is een goed idee. Graag veel vrijwilligers en veel geld en we doen het gelijk.
13:37
[Opmerking van francine]
wat een poespas, verleden week konden vele Antwerpenaren met de fietstocht van Radio2 door de haven toch zien waarover het nu precies gaat : toegang Lievekenshoek waar nauwelijks een handvol autos per minuut doorrijden vergemakkelijken en tolvrij en die Tijsmantunnel onder het vijfde havendok, kunnen deze niet verbonden worden. Die tunnel werd toch al in jaren zestig zonder tralala gemaakt ? Er wordt m.i. teveel rond de pot gedraaid met Ja of Nee en met politiek, doorslaande argumenten aanbrengen voor de modale burger is beter.
13:38
[Opmerking van Wim van Hees]
Dat vinden wij ook, maar het is moeilijk de modale burger met waarheid te bereiken als hij voor zoveel geld bedrogen wordt door BAM, Noriant en nu ook VOKA.
13:38
[Opmerking van M.van West]
Wat ik uit uw actie-voeren begrijp is dat u gewoon tegen extra verkeer bent hoe dan ook, tunnel of viaduct. Begrijpt u de economische consequenties niet indien we niet snel werk maken van dit project? De stad zal blijven groeien, maar het verkeer zal ook milieuvriendelijker worden. Dus uw argument van fijn stof is toch maar magertjes. Nu loopt de ring doorheen de oostelijke stad. Het viaduct over de dokken. Me dunkt door het boycotten van deze werken dat de randgemeentes nog veel meer overlast en fijn stof zullen moeten slikken de komende jaren. Files zijn nl. niet echt bevorderlijk voor de luchtkwaliteit me dunkt.
13:39
[Opmerking van Wim van Hees]
We zijn niet tegen extra verkeer, maar tegen extra verkeer door de dichtstbevolkte woonwijken van Vlaanderen. Bent u graag in Charleroi? Antwerpen is - ook economisch - meer dan zijn overigens prachtige haven.
13:39
[Opmerking van Robin]
Vandaag op gva.be in het artikel over de steun van VOKA aan het JA kamp: "Acht bedrijven zouden moeten sluiten en niemand heeft ervaring met het boren van tunnels onder Seveso-bedrijven.” Wat is uw mening hierover. Klopt het dat bedrijven moeten sluiten?
13:40
[Opmerking van Wim van Hees]
Die 8 bedrijven moeten niet sluiten, 7 zijn consessiehouder en kunnen gecompenseerd worden, 8 is eigenaar en kan vergoed worden voor het stukje braakliggend grond dat hij moet opgeven. Vandaag worden de voorbereidingen getroffen voor een boortunnel onder een SEVESO bedrijf in onze haven door een dochter van Noriant. Te zot om te verzinnen, niet waar?
13:41
[Opmerking van Wim Vekemans]
Wim, als jij alle dagen van noord naar zuid moest rijden dan denk ik dat je er niet tegen zal zijn en volgens mij is dit project een meerwaarde voor Antwerpen. het creeert ook veel groen zone's
13:42
[Opmerking van Wim van Hees]
Er komt geen enkele groenzone bij en bestaande groenzones worden vernietigd. Het OVAM heeft gisteren de vergunningsaanvraag voor de kap van het sint annabos geweigerd. OVAM is een overheidsbedrijf. Ook het noordkasteel verdwijnt.
13:42
[Opmerking van hans]
Denkt u dat de Golden Gate Bridge in San Francisco er gekomen zou zijn als men eerst aan alle inwoners van SF de toestemming had gevraagd?
13:42
[Opmerking van Wim van Hees]
Denkt u dat die vergelijking opgaat?
13:42
[Opmerking van Jan]
Ik ben ook bezorgd om milieu en geluid, maar snap in die zin de discussie eigenlijk niet. Een brug is mooier en veiliger en in 2016 zullen er hopelijk toch al een pak stille, electrische wagens rondrijden.
13:44
[Opmerking van Wim van Hees]
De twee tunnels, die van arup en die van bam zijn even veilig. BAM sluit daarna aan op een bochtig parcours met linkse inritten. Denkt u dat meer dan 100 meter brede viaducten echt een verfraaing zullen zijn? Wil u daar wonen? Meer dan 100.000 Antwerpenaars hebben geen keus.
13:44
[Opmerking van Bert]
Hoe kunnen wij vertrouwen hebben in ons stadsbestuur wanneer zij rond dit dossier zulke bochten maken, de burgemeester voorop ?
13:46
[Opmerking van Wim van Hees]
De bocht van de burgemeester is pas gemaakt nadat ARUP/SUM, het grootste ingenieursbedrijf ter wereld zijn onafhankelijke rapport heeft gepubliceerd. Daaruit bleek dat in tegenstelling tot wat BAM jarenlang verkocht er wel degelijk veel betere alternatieven voor Antwerpen mogelijk waren. Ik zou niet vertrouwen in een burgemeester die dan niet draait.
13:46
[Opmerking van Guest]
Kan u ons de wetenschappelijk onderbouwde studie geven die duidelijk maakt dat uw tunnelproject haalbaar is. Zowel op vlak van financiën, als bouwtechnisch als voor de vrachtwagens om de helling op tegeraken bij het uitrijden alsook de afzuiging van de lucht. Heb je ook nog een vergelijk in energie verbruik bij opening van de tunnel van Noriant in verhouding met jullie tunnel die toch aanzienlijk langer zou zijn?
13:46
[Opmerking van Wim van Hees]
De studie van ARUP/SUM. 9000 ingenieurs. Meester bruggen en tunnel bouwers over heel de wereld. Niemand bij BAM heeft ooit een boortunnel gebouwd. Ze zijn verliefd op hun brug in plaats van op Antwerpen.
13:47
[Opmerking van Peter]
Mr. Van Hees : voorstanders van de brug zijn "tegen de tunnel" wegens gevaarlijk etc, maar ze beseffen niet dat er in het BAM-project ook een tunnel ingepland is. Waarom gebruikt u dit argument niet tegen hen ?
13:47
[Opmerking van Wim van Hees]
We gebruiken het continu, maar zijn maar klein en hebben geen 3 miljoen euro reclamebudget.
13:47
[Opmerking van Dirk]
Beste Wim, in de gemeente Doel loopt ook een nogal gecontesteerd project, waar ondanks alle aktiegroepen, en juridische uitspraken het dorp toch systematisch verloedert...Als dit soort van verrottingsstrategie al werkt voor de aanleg van een dok wat zal de overheid tegenhouden om dit met de Lange Wapper ook niet te doen?
13:49
[Opmerking van Wim van Hees]
In doel wonen niet zoveel stemmers. Wij zijn trouwens solidair met de laatste inwoners van doel. Zie ook de Morgen van vandaag. De uitslag van het hof van Beroep van Gent, die een dwangsom van 250.000 oplegt voor ieder huis dat nu nog gesloopt zou worden in doel. Tragisch.
13:49
[Opmerking van Paul Claessen]
Geachte Mr Van Hees, ik ben een geboren en getogen Antwerpenaar, woonachtig in Seoul, Korea sedert 3 jaar. Het wegennet hier is een lichtend voorbeeld voor de problematiek in Antwerpen. Van wegenoverlast is hier, ondanks 25.000.000 inwoners nauwelijks sprake en wel door 3 redenen: Vrachtwagens rijden rond de stad naar de haven of industriezones op tolwegen, Het hele wegennet is een tolweg met electronische geautomatiseerde tolbruggen die het verkeer niet hinderen qua snelheid en een 75%gereduceerd tarief voor de inwoners van Seoul en Incheon. Lijkt het me niet beter voor Antwerpen om eens een studie te doen alhier hoe andere metropolen de verkeersoverlast controleren voor men zoveel geld uitgeeft aan een brug die niet echt de oplossing brengt? Beter het bestaande wegsysteem verbeteren i.p.v. een geheel nieuw project aan te gaan. Graag uw mening? Met vriendelijke groeten aan U en Alle Antwerpenaars veel succes in uw dilemma.
13:50
[Opmerking van Wim van Hees]
Arup Sum heeft dat wel degelijk gedaan, heeft BAM het bestaan van electronische verkeersgeleiding geleerd, ze gewezen op de liefkenshoektunnel en een modern alternatief aangeboden. Maar wat baat een bril als een uil niet zien en wil
13:50
[Opmerking van maarten]
kan ik op een of andere manier een volmacht geven voor dit referendum, want ik moet voor mijn werk naar het buitenland op 18 oktober
13:50
[Opmerking van Wim van Hees]
Ja, zie de website van de stad of www.ademloos.be/de-feiten
13:51
[Opmerking van maarten]
U reageert hierboven met "groot gelijk" op het idee vanhet tracé via ranst, kontich, haasdonk (en ik denk dan impliciet ook ekeren-wommelgem oftewel "grote ring", die ook rakelings langs Merksem en Deurne passeert): 1. wonen hier dan geen mensen? 2. is hier dan geen kostbare open ruimte? 3. denkt u werkelijk dat dat een realistische oplossing is binnen een "redelijke" termijn? en 4) is dit een onvermijdelijk gevolg wanneer voor het tunneltracé gekozen zou worden?
13:52
[Opmerking van Wim van Hees]
We zeggen niet dat dit moet, maar vinden het vreemd dat het ene onbespreekbaar is en het andere moet. U weet dat wij uiteindelijk liefst een tunnel onder de haven willen die bovenkomt waar slechts 6 mensen wonen binnen de 500 meter.
13:52
[Opmerking van Sven]
Ook de extra kosten voor de bedrijven die moeten verhuizen voor het tunnel trace worden nergens aangekaart! Automatisch zal dit verhaald worden op de werknemers!ç
13:53
[Opmerking van Wim van Hees]
Die worden wel degelijk aangekaart maar zijn uiteraard niet precies te berekenen op dit moment. BAM moet ook massa's onteigeningen doen, niemand die daar iets van zegt. Als een havenbedrijf 5 meter moet verhuizen is dat opeens een ramp?
13:53
[Opmerking van ben]
Onlangs las ik hier in gva dat u blijkbaar ook tegen het hele masterplan bent, dus inclusief bijvoorbeeld tramlijnen en verhoging bruggen Albertkanaal. Had de journalist dat verkeerd begrepen? Of indien het klopt, hoe past dit in argumenten van Ademloos?
13:55
[Opmerking van Wim van Hees]
Helemaal niets van waar. Lees het verslag van de kamercommissie van openbare werken. Geen enkele actiegroep in Antwerpen heeft zich ooit verzet tegen het masterplan, maar wel tegen de wapper, die 80% van het budget van dat masterplan opeet om geen enkel probleem op te lossen. Het arup tracé is neutraal. Dwz, de rest van het masterplan kan onverkort worden uitgevoerd, trams, fietsen, alles.
13:55
[Opmerking van hans]
Met de vergelijking met de Golden Gate bedoel ik dat het weinig zin heeft om precies daarvoor de bevolking te raadplegen. Ik heb geen probleem met de mening van elkeen maar we zijn het er toch over eens dat de modale Antwerpenaar moeilijk kan beschuldigd worden van een visionaire blik op mobiliteit en ruimtelijke ordening.
13:56
[Opmerking van Wim van Hees]
Dat is juist, maar helaas kan u hetzelfde zeggen van de politici, en u vindt het normaal dat zij erover kunnen beslissen zonder de bevolking te raadplegen?
13:56
[Opmerking van Elvis]
Als het waar is wat u zegt over BAM, moet hier dan stilletjesaan niemand vervolgd worden wegens wanbeleid en misleiding ?
13:56
[Opmerking van Wim van Hees]
Jawel. Dat zal dan ook wel gebeuren. Eerst het referendum.
13:56
[Opmerking van Karl]
Visueel gaat er naast de lange wapperbrug niet veel veranderen, die viaducten dat erbij komen in merksem/deurne komen naast het huidige. Ik ken niemand dat onder het huidige of erboven woont, het profiel veranderd niet. Op het filmpje van de stRaten generaal is ook misleidend omdat niemand die brug van bovenaf zal zien. De posters van de doorsnede van het viaduct is ook misleidend, niemand gaat ooit een doorsnede te zien krijgen, enkel een profiel, DIE blijft zoals ze nu is.
13:58
[Opmerking van Wim van Hees]
In Deurne en Merksem wonen 110.000 mensen, bijna een vierde van de Antwerpenaars. Hun leefkwaliteit wordt bedreigd door deze werken, hoe ze er ook uitzien. Het geluid en de vervuiling worden niet beter omdat je de viaducten niet in dwarsdoorsnede kunt zien.
13:58
[Opmerking van Clement]
Wat mij vooral stoort aan heel dit dossier is de druk uit allerlei hoeken dat de brug er sowieso moet komen. Zouden daar al politieke beloftes gemaakt zijn? Er zijn zelfs geruchten dat aan Mittal beloofd is al het staal voor de brug te mogen leveren opdat zij niemand zouden ontslagen na de overname van Arcelor. De Staat zou aan vele partijen zelfs al schadevergoedingen moeten betalen indien de brug er niet zou komen ... Waarom wordt dit niet meer in het licht gebracht welke spelletjes zich daar afspelen?
13:59
[Opmerking van Wim van Hees]
Daar zijn al massa's beloften over gedaan, maar die kunnen makkelijk verbroken worden. Brussel heeft dat met Antwerpen ook al zoveel gedaan. Toch kunnen we aan het einde van de dag nog door één deur.
13:59
[Opmerking van francine]
Hoe gebeurt die stemming ?hopelijk gaat de stemming wel ernstig verlopen zonder Zimbabwaanse toestanden, wanneer worden de stembrieven uitgedragen ?
13:59
[Opmerking van Wim van Hees]
Net zoals bij normale verkiezingen, onder toezicht van beedigde ambtenaren.
13:59
[Opmerking van Karel]
Waar vind ik de namen van de bedrijven die moeten verdwijnen in ARup sum tracé ? Ben bang dat bedrijf waar ik werk erbij is...
14:00
[Opmerking van Wim van Hees]
In het rapport van arup sum. We wensen heel Antwerpen goede verkiezingen. Kom in ieder geval stemmen. Iedere stem telt.
14:01
[Opmerking van José De Caluwé]
U was ooit nog als reclameman de baas van Patrick Janssens. Speelt dit gedeelde verleden in uw voordeel? Hebt u Janssens kunnen beïnvloeden om toch voor de tunnel te kiezen?
14:02
[Opmerking van Wim van Hees]
Nee, absoluut niet. Janssens is uitsluitend van gedachte veranderd op basis van de onafhankelijke studie van Arup Sum. Dit siert hem. (hij werd zichtbaar bleek toen hij de resultaten van die studie hoorde, toen zei hij: "dit is een nieuwe dag voor Antwerpen")
14:02
[Opmerking van Mieke]
Stop aub niet met actie voeren! Velen van ons staan voor 100% achter u! Bedankt alvast om ons mee op sleeptouw te nemen door dit hachelijke avontuur!
14:02
[Opmerking van maarten]
Beste Wim, De goede bedoelingen en positieve energie van Ademloos en stRaten-generaal zijn voelbaar tot hier in de Himalaya's. Jullie strijd is eerlijk en oprecht voor een beter bestuur en een leefbare stad. Jullie zijn de helden van 't Stad en van Vlaanderen. Veel succes in deze strijd VOOR democratie en TEGEN demonen als de bam.
14:04
[Opmerking van Wim van Hees]
Ongelooflijk bedankt. Jullie allemaal trouwens. Wat ging dit snel. Ik hoop dat jullie vooral komen stemmen, met iedereen die je kent. Kom vooral ook naar de ademloos roadshows van 6 tot 17 oktober in alle wijken (www.ademloos.be). Laat het een feest worden voor de democratie, hoe u ook stemt.
14:04
Moderator:  Bedankt voor jullie deelname aan de chatsessie. Woensdag 7/10 kan u van 10.30 tot 11.30 vragen stellen aan Marc Van Peel.