19de HORTA infoavond

Woensdag, 23 March, 2016 - 20:00

Opgelet, deze Horta gaat uitzonderlijk door op woensdag! 

 

Kom woensdag 23 maart 2016 naar de Horta avond van "de Antwerpse Actiegroepen".

Ook deze info-avond is weer gevuld met boeiend stadsnieuws en interessante sprekers. Zoals altijd: gratis en met goed gevulde bar! We voorzien deze avond voldoende tijd voor vragen.

Kan u al raden waarover het deze keer zal gaan?

 

20 uur: Johan Van Reeth (BUUR, bureau for urbanism) brengt het relaas van een experimenteel proces in Leuven. Komende zomer zet die stad een grote stap richting autoluwe binnenstad, onder impuls van een vrijwilligersbeweging die met het stadsbestuur samenwerkt om de transitie op gang te zetten. Inspirerend voor Antwerpen, waar in 2011 het burgerplatform ‘Mijn mobiliteit’ eenzelfde ambitie koesterde.

20.30 uur: De openbaarheid van bestuur behoort intussen al meer dan 20 jaar tot de Belgische grondrechten. Vandaag vraagt het recht op openbaarheid veel ervaring en vooral geduld en doorzetting van de burger. Peter Verhaeghe (stRaten-generaal) brengt een selectie uit 8 jaar vragen openbaarheid, en wat dat opleverde.

21 uur: pauze

21.15 uur: Het Citizen Science project ‘CurieuzeNeuzen’ is een nieuw initiatief van Ringland in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Het project wil de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen op hoge resolutie in kaart brengen. Aan 1000 vensterramen doorheen de stad worden meetsensoren opgehangen. Professor dr. Ir. Filip Meysman (VUB) licht het project toe.

21.30 uur: Oosterweeldossier: windstilte, of niet? Een update door Manu Claeys (stRaten-generaal), met een korte stand van zaken over de lopende procedures, een verslagje over de eerste contacten van de actiegroepen met de overkappingsintendant en een verdere concretisering van het plan B voor A. Dat laatste als perspectief voor de fase na de verhoopte vernietiging van het GRUP Oosterweelverbinding door de Raad van State.


21.50 uur: gedachtenwisseling met de zaal (moderator Wim van Hees, Ademloos).

Een avond om alweer niet te missen!

 

 

Locatie: 

Horta
Hopland 2
2000 Antwerpen