Infoavond in zaal Horta - onze 23ste

Maandag, 13 November, 2017 - 20:00

Wij nodigen u van harte uit op onze 23ste Horta-infoavond van maandag 13 november a.s.

Programma:

Boekpresentatie 'De waarde van weerstand'
Auteur en bestuurskundige Eva Wolf (UA) legt uit 'wat Oosterweel ons leert over besluitvorming'. Het boek wordt te koop aangeboden tijdens de pauze

Overkapping van de Antwerpse Ring
De intendant en leden van de 6 ontwerpteams schetsen de grote lijnen van het inspraak- en studieproces na 2 maanden.

Het Toekomstverbond
Stand van zaken door de burgerbewegingen. Wat levert de nieuwe manier van samenwerken op? Verschillende procedures doorkruisen elkaar: project-MER Oosterweel, ontwerpfase 1 van de overkapping en start van de werken op LO en in Zwijndrecht. Manu Claeys en Peter Vermeulen brengen verslag uit van de vergaderingen in werkbanken, klankbordgroepen, enz.

Vraag en antwoord
Zoals gebruikelijk besluiten we de avond met uw vragen en voor zover mogelijk onze antwoorden.

Daarnaast kunt u ook uw vragen schriftelijk formuleren via deze link. Ademloos zal de vragen doorgeven en de antwoorden voor zover mogelijk publiceren op onze website.

Afspraak maandag 13 november.
Deuren vanaf 19:30, start om 20 uur.
Zaal horta, Hopland 2, Antwerpen (route).
Toegang zoals altijd gratis, bar voor en na en tijdens de pauze.

U krijgt ook deze keer weer een drankje aangeboden!

Proost en tot volgende maandag,
Wim, Manu, Peter
Voor Ademloos, stRaten-generaal en Ringland

en weer wordt het grote projectiescherm gesponsord door Novid

Locatie: 

Zaal Horta, Hopland 2