Is de strijd van de actiegroepen gestreden: hebben ze een volksraadpleging gevoerd tegen de brug en voor een tunnel en is daarmee alles gezegd?

Kort antwoord: 

De volksraadpleging ging over het hele BAM tracé. Het Lange Wapper viaduct was uiteraard een heel belangrijk onderdeel van dat tracé, net zoals de 18 baanvakken aan het Sportpaleis. Maar het BAM tracé heeft slechte gevolgen voor heel de ring en daarom was de campagne "BAM tracé stem nee".

 

Lang antwoord: 

2 partijen proberen aan te tonen dat de strijd tegen het BAM tracé alleen maar, of in hoofdzaak ging over "een tunnel" in plaats van "de brug".

SPA zegt: de Ademloos campagne was "Stem de brug onder de grond".

Om de waarheid zijn rechten te geven: die affiche heeft wel degelijk bestaan.

augustus 2009

Toenmalig burgemeester Patrick Janssens had de actiegroepen verzocht om niet één vraag (tegen het BAM tracé) te stellen op de volksraadpleging, maar twee, namelijk: brug in stad of tunnels rond stad. Hij wilde dat er meteen een duidelijke optie zou zijn om mee voort te kunnen als één tracé was weggestemd. We hebben toen de slogan verzonnen "Stem de brug onder de grond". 

3 september 2009

Twee, drie dagen nadat die posters gedrukt waren, wou minister-president Peeters echter maar één vraag en CD&V schepen Van Peel heeft de toenmalige burgemeester toen verplicht daarmee in te stemmen. Gevolg maar 1 vraag (tegen het BAM tracé) en een stapel opeens waardeloos geworden posters.

We vonden dat eigenlijk niet erg, want "tunnels rond stad in plaats van brug door stad" was best wel ingewikkeld. En toen al hadden we voorbehoud voor het idee dat éénder welke tunnel, gewoon, u weet wel, "een" tunnel, wel zou voldoen. BAM TRACÉ STEM NEE was een eenvoudiger verhaal. Eens die vermaledijde ringverbreding uit de weg, kon het gezonde verstand terugkomen. Dachten we.

5 september 2009

Hoe dan ook, in totaal zijn er de volgende maanden meer dan 30.000 posters aan voorgevels gehangen met de slogan BAM TRACÉ STEM NEE. Daar is de rest van de campagne mee gevoerd. Er zijn ook baches gedrukt, één ervan met stem de brug onder de grond. die heeft een tijd voor de Hopper gehangen. Tot zover de brug/tunnel mythe.

CD&V zegt dat de campagne "Bye bye brug" was

Ook die affiche heeft bestaan. Zelfs in 2 exemplaren. Maar niet tijdens, maar na de campagne.  

18 oktober 2009 - avond van bekendmaking resultaat volksraadpleging

"Bye bye Brug" was een 'affiche' op A4, een overwinningsposter. Oplage? 1 exemplaar. Wim van Hees had dit ene, unieke exemplaar bij op de bekendmaking van de resultaten van de volksraadpleging in het Felixpakhuis.

4 oktober 2010

"Bye Bye brug, BAM en Noriant - Nu nog de juiste tunnels op de juiste plaats", Oplage: enkele tientallen. Een jaar na de volksraadpleging. 

19 februari 2014

In het Vlaams Parlement vertelt iemand dat de campagne van ademloos ging over "Bye bye brug". De affiche die CD&V parlementariër" Dirk de Kort op 19/2/14 toonde in het parlement moest bewijzen dat de campagne van Ademloos in 2009 over de Lange Wapper ging en over niets anders. Meneer de Kort toonde hiervoor de bovenkant van de "Bye bye brug Bam en Noriant" affiche. De door hem verwijderde onderkant bewijst natuurlijk dat de volksraadpleging niet alleen over de Wapper ging. Wim van Hees zat toen in de zaal, als toeschouwer en is met veel kabaal tussengekomen - wat uiteraard niet mag. Zijn boosheid was natuurlijk wel zeer begrijpelijk. Wij stoppen ongelooflijk veel aandacht en energie in onze campagnes. Ze zijn ook verdomde succesvol. Dat iemand het privilege van spreekrecht in het parlement gebruikt om daarover dan te staan jokken, is wraakroepend. 

Het gevolg was voorspelbaar: het korte "moment de gloire" van Dirk de Kort werd een sociale media nachtmerrie. Meneer de Kort werdgeridiculiseerd op twitter en Facebook. Eerst probeerde hij samen met zijn medewerkers op al die berichten in te gaan, maar hij sloot al gauw de discussie op zijn eigen website met de volgende woorden: 

"Na het Oosterweeldebat van gisteren proberen de actiegroepen mij te beschuldigen van valse informatie. Zij hebben echter volledig ongelijk! In een aantal korte beelden is dit uitgelegd. Op hun website tonen ze volgende afbeelding van mezelf. Zij beweren dat ik een affiche van hen heb nagemaakt om politiek gelijk te halen. Dat is niet waar. Ik krijg nu een storm van protest over mij heen, maar heb deze afbeelding bij Ademloos, Wim van Hees, zelf gehaald zoals onderstaande foto bewijst."

Los van het feit dat "de actiegroepen" zelfs niet de meerderheid vormden van de twitterstorm: dit was nog steeds niet waar.

Het toeval wil dat je het verschil tussen die twee bye bye posters heel goed ziet. De hoofding "Bye bye brug" begint haast in het midden van de poster, "Bye bye brug bam en noriant" begint helemaal links. Het exemplaar waar CD&V parlementair Dirk de Kort mee stond te zwaaien in het parlement, was zeker niet deze met de titel "Bye bye brug", dus ofwel toch door hem zelf bijeen geknutseld ofwel - en dat lijkt waarschijnlijker - een bijgeknipte versie van deze met de lange titel: "Bye Bye brug, BAM en Noriant".

Wat er ook van zij, de campagne werd niet gevoerd met "Bye bye Brug. 

Ademloos bestaat sinds 2008. We hebben ondertussen al heel veel affiches gemaakt. Sommige al beter dan de andere. De horizontale kathedraal bijvoorbeeld, prachtig! Waarschijnlijk ook belangrijker dan alle andere afficies tezamen. Ook die bestond trouwens in meerdere versies... Dat politici met onze affiches staan te zwaaien in het parlement is bovendien al een verdienste. Hadden we het nooit over de Wapper? Of over de 18 baanvakken bij het sportpaleis? Integendeel. Daar is waarschijnlijk de volksraadpleging op gewonnen. Maar de campagne én de volksraadpleging gingen over heel het tracé.

Meer lezen:

"Waarom de regeringspartijen telkens weer liegen" Manu en Peter van stRaten-generaal leggen uit waarom de campagne tijdens de volksraadpleging zeker niet ging over tunnels op het BAM tracé, namelijk omdat studies al hadden bewezen dat dit wel de meest slechte optie was van alle toen bestaande alternatieven.

"Wim van Hees zegt 'Jammer dat Patrick Janssens zwijgt'" Wim gaat dieper in op de problemen met het MER onderzoek en zou het fijn vinden als Patrick Janssens de collectieve geheugens van zijn partijgenoten eens publiekelijk zou corrigeren.

"De waarheid als eerste slachtoffer van politieke ambitie" Tekst van een radio uitzending waarin auteur de beweringen van enkele politici onderuit haalt door de vraag van het referendum nog eens boven te halen.

"Bye Bye brug BAM en Noriant" Opinie van Luc Janssens 6/10/2010 over het waarom van verder actievoeren van de actiegroepen - met een foto genomen op 4/10/2010, die u bekend zal voorkomen.

"Het ging wel over het BAM tracé" Youtube filmpje

Tenslotte de famous 15 minutes van meneer de Kort... 

Tags: