Zijn BAM tracé en Ringland combineerbaar?

Kort antwoord: 

Op de oostelijke ring (Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord, Antwerpen-Oost, Borgerhout) zijn de Oosterweelverbinding en een volwaardige overkapping uitdrukkelijk niet compatibel.

Daar komen de beruchte sleuven, de achttien rijstroken en het deksel van honderd op honderd meter.

Niet alleen de actiegroepen maar ook studiegroep Antea – het bureau dat de plan-MER Oosterweel maakte – stelt dit bij de kennisgeving van de plan-MER A102/R11bis.

 

Lang antwoord: 

Meerderheidspartijen uit de vorige en de huidige Vlaamse regering beweren dat de Oosterweelverbinding en Ringland combineerbaar zijn en zelfs ‘het beste van twee werelden verenigen’.

Doorzichtige communicatie is dit, waarbij de wortel of het zoets (= overkapping) gebruikt wordt om de stok of het zuurs (= Oosterweel) te doen slikken.

De realiteit ziet er echter heel anders uit.

Op de oostelijke ring (Luchtbal, Merksem, Deurne-Noord, Antwerpen-Oost, Borgerhout) zijn de Oosterweelverbinding en een volwaardige overkapping uitdrukkelijk niet compatibel.

Daar komen de beruchte sleuven, de achttien rijstroken en het deksel van honderd op honderd meter.

Niet alleen de actiegroepen maar ook studiegroep Antea – het bureau dat de plan-MER Oosterweel maakte – stelt dit bij de kennisgeving van de plan-MER A102/R11bis, waarin we lezen:

Kennisgeving plan-MER A102/R11bis:BAM-tracé maakt Ringland onmogelijk

‘Aansluiting Oosterweelverbinding op de R1 niet compatibel met concept Uit de ban van de Ring’

 


 

Wat zegt de sp.a verder?

Wat zeggen wij?

De sp.a weet dat dit alles evengoed toegepast kan worden bij de Meccano.

Het straffe hier is dat bij keuze voor de Meccano geen cosmetica met sleuven, geluidswallen en overkragingen moet worden toegepast in dat gebied maar echte kansen voor stedelijke ontwikkeling worden gecreëerd middels totale overkapping.

Dat is zo omdat bij Meccano geen nieuwe zware verkeerswisselaars moeten worden aangelegd ter hoogte van Luchtbal/Merksem en Sportpaleis/Borgerhout, wat bij de koppeling van de Oosterweel aan de Antwerpse Ring wel het geval is.

 


 

Wat toont de sp.a?

Wat vinden wij daarvan?

Deze afbeelding houdt buiten beeld dat net achter de man met de rode pet een open sleuf van twaalf rijstroken komt.

Een heel eind zuidwaarts daarvan plannen de regeringspartijen dan een stedelijk plein van 1 hectare bovenop die open snelwegriool. Ze noemen dat plein een ‘overkapping’.

Voor de Antwerpenaar die gezond wil blijven zal wegblijven van dat plein de boodschap zijn. Het gaat hier eigenlijk om de anti-overkapping.

 

Zoek de man met de rode pet

 


 

 

BAM-tracé door de stad, gegevens plan-MER:

= 18 baanvakken R1
= 19.300 voertuigen/uur/avondspits
= toename verkeer aan Sportpaleis
= geen overkapping, wel dubbele ‘Boomse sleuf’
= lawaai
= uitstoot
= cosmetische stadsontwikkeling

= 20ste-eeuwse aanpak

 


 

Meccanotracé rond de stad, gegevens plan-MER:

= 13 baanvakken R1
= 11.550 voertuigen/uur/avondspits
= afname verkeer aan Sportpaleis
= overkapping
= geen lawaai
= minder uitstoot
= kwaliteitsvolle stadsontwikkeling

= 21ste-eeuwse aanpak

 


 

BAM-tracé door de stad

= 18 baanvakken R1
= 19.300 voertuigen/uur/avondspits
= toename verkeer aan Sportpaleis
= geen overkapping
= lawaai
= meer uitstoot
= middelmatige stadsontwikkeling

= 20ste-eeuwse aanpak
= reeds achterhaald

Meccano rond de stad

= 13 baanvakken R1
= 11.550 voertuigen/uur/avondspits
= afname verkeer aan Sportpaleis
= wel overkapping
= geen lawaai
= minder uitstoot
= kwaliteitsvolle stadsontwikkeling

= 21ste-eeuwse aanpak
= toekomstgericht

 


 

Sleuf of echte overkapping?

‘Overkapping’ bij Oosterweel

Het echte werk bij Meccano

 


 

Eenzelfde situatie aan het Noordkasteel

Autostradepark bij Oosterweel

Mensenpark bij Meccano

 


 

Eenzelfde situatie aan het Sint-Annabos

Autostradepark bij Oosterweel

Mensenpark bij Meccano

 


 

Kaart uit het plan-MER voor Oosterweelscenario: toename NO2-concentratie aan het Noordkasteel en het Sint-Annabos

Tags: