Reactie Verkeerscentrum op uitlatingen in Standaard