Als Antwerpen een nieuw Seveso Zal Zijn Van Jos Vandeloo

Als Antwerpen een nieuw Seveso zal zijn

Zo zal het er uit zien na de doortocht van de grote wolk

de lucht doortrokken van onzichtbaar gif

de mensen ziek de planten dood

de bomen slechts skeletten tegen een immer grauwe lucht

de struiken laten machteloos hun dorre armen hangen

en in de groezelige sloot drijven zilveren dode vissen

de dag dat Antwerpen een nieuw Seveso zal zijn.

Wat zullen ze zeggen

de roepende stemmen van de hooggeplaatste schuldigen:

geval van overmacht het noodlot heeft weer toegeslagen

dit konden wij toch niet voorzien?...

naam: 

Rust Zacht