Bewoners, zoudt U er de voorkeur aan gegeven hebben dat Uw stadsdeel er zo uitzag? (1969)

een 40-jaar oude toekomstvisioen uit het Gulden Boek, verschenen ter gelegenheid van de inwijding van de John F. Kennedy tunnel op 31 mei 1969 "Wat misschien de meeste bewoners van het Zuid niet weten, is wel het feit dat hun stadsgedeelte aan een groot onheil ontsnapt is nadat de beslissing inzake de 2e Scheldeoeververbinding viel op een tunnel in plaats van op een brug. Inderdaad, hoe esthetisch dit kunstwerk ook zou geweest zijn, bedenken wij dat een brug minstens 50 m. boven de kaaimuur zou moeten komen met als gevolg dat de toevoerwegen tot die brug zouden bestaan uit langzaam hellende viadukten geschoord door ontelbare pijlers, waardoor niet alleen zou moeten overgegaan worden tot talrijke onteigeningen doch waardoor het ganse zuidelijke gedeelte van de stad zou ontsierd zijn. Met de huidige toevoerwegen tot de nieuwe tunnel werd juist het tegenovergestelde bereikt. Vooreerst konden deze wegen aangelegd worden quasi zonder onteigeningen en in plaats van het Zuid te ontsieren hebben ze nieuwe horizonten geopend voor dit stadsgedeelte. Het Zuid gaat een voorspoedige toekomst tegemoet!" (J.F.J. Stalmans, Public Relations Manager E3, p. 38)